ISTANBUL (QHA) -

În cadrul proiectului „Viziunea Strategică 2023” derulat de statul turc, pe anul 2015 se urmărește dezvoltarea culturală și mai buna cunoaștere a instituțiilor și personalităților. În baza acestui proiect, începând de astăzi, se desfășoară la Dosso Dossi Hotel din Istanbul o conferință internațională despre „Personalități, Instituții și Valori de referință” incluzând și comunicări despre Ismail Gaspirali.

În timpul conferinței care se va întinde pe două zile, vor fi prezentate peste 60 de lucrări.

Unul dintre participnați, conf. univ dr. Yaşar Sari, va vorbi despre „Gaspıralı İsmail’in ve Cengiz Aytmatov’un Türk Medeniyetine Katkısı” (Aportul lui Gaspirali Ismail și Cengiz Aytmatov la civilizația turcă).

 

QHA