AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Pe 22 iunie, la Universitatea Pedagogică şi Inginerie din Akmescit/Simferopol, a avut loc o masă rotundă cu tema  „Limba tătară crimeeană: alfabet, scris şi ortografie”. În cadrul evenimentului au fost analizate literele folosite în limba tătară crimeeană, problemele şi prelucrarea textului în limba tătară.

Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Natalya Gonciarova, a trimis o scrisoare rectorului Universităţii de Inginerie şi Pedagogie din Crimeea, Fevzi Yakubov, pentru a îl înştiinţa cu privire la orgnizarea mesei rotunde.

Ministrul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Natalya Gonciarova, a declarat că în ordinea de zi se discută despre literele folosite în limba tătar crimeeană, scrierea şi regulile gramaticale.

Potrivit datelor preliminare în cadrul evenimentului au fost discutate aspecte legate de scrierea chirilică, adăugarea de noi litere ale alfabetului tătar din Crimeea. Organizatorii au solicitat utilizarea literelor „Оь” şi „Уь” pentru „Ö” şi  „Ü”.

Alfabetul chirilic, nu reproduce exact sunetele alfabetului tătar crimeean, în timp ce alfabetul latin redă cu mai mare exactitae unele particularități.

Specialiştii în limbă şi literatură, Adile Emirova, İsmail Kerimov, Emine Ganiyeva, Bekir Mamutov şi alţii, au căzut de comun acord și au discutat despre studierea în limba tătar crimeenă în şcoli.

Totodată, au stabilit că alfabetul latin este cel mai adecvat pentru studiul limbii tătare crimeene.

În 1929, s-a propus folosirea limbii latine pentru limba tătară crimeean, iar în 1936 s-a trecut la alfabetul chirilic.

Din 2014, în Crimeea anexată, utilizarea alfabetului latin este interzisă.

QHA