CONSTANȚA (QHA) -

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România se pregătește pentru un nou an al Școlii Comunitare. Prin proiectul „Școala Comunitară” derulat la filialele U.D.T.T.M.R., elevii, membrii ai comunității tătare, beneficiează gratuit de cursuri.

Spre exemplu, UDTTMR filiala Constanța organizează în anul școlar 2016 – 2017 cursuri de limba tătară, limba engleză, limba germană, matematică, creație artistică, iar pentru elevii din clasele IX – XII, uniunea organizează cursuri de fizică și chimie, în vederea pregătirii pentru bacalaureat și admiterea la facultate.
Înscrierile se pot face în perioada 19 – 24 septembrie, la sediul central al UDTTMR (str. B.P. Hașdeu nr. 53, Constanța) sau la sediile filialelor.
Pentru înscriere este nevoie de completarea unei cereri tip care se găsește la sediul U.D.T.T.M.R. și copie după certificatul de naștere/carte de identitate.

 

QHA