ISTANBUL (QHA) -

„Această creație ce o avem în mână reprezintă un cadou pentru generațiile viitoare pe care strămoșii noștri iluștrii o lasă, un jurnal sacru, un punct de ghidare.” Sunt cuvintele ce apar la începutul publicației, în prima broșură, cu 64 de ani în urmă.

Prima broșură din publicația de valoare Altın Yaprak a fost cumpărată de președintele Asociației crimeene din Istanbul, Celal Icten.

Broșura conține numele fondatorilor asociației în 1952 și include o varietate de informații.

„Căutând pe internet cărți legate de Mustecip Ulkusal, am descoperit întâmplător un site care relata despre înființarea asociației noastre, despre prima  broșură a Altın Yaprak, astfel am achiziționat-o.  Este un document ce atestă și face cunoscut numele fondatorilor asociației, este un document care arată nașterea sau înființarea asociației. Până atunci nu aveam niciun document care să ateste pe cei ce au înfințat această asociație.”

În prima publicație se face trimitere  în primul rând la locația geografică a Crimeii,  harta Peninsulei Crimeea, orașele, istoria și cultura acesteia. Se relatează despre tătarii crimeeni, despre Asociația de cultură și întrajutoarea a turcilor crimeeni fondată în 1952.

QHA