MOSCOVA (QHA) -

Primul Congres al asociației s-a ținut la 24 octombrie la Moscova.

Vicepremierul Crimeii, reprezentantul permanent al Guvernului Rusiei în Crimeea, Georgiy Muradov, a declarat: „Asociația Internațională a Avocaților Vorbitori de Limba Rusă va facilita găsirea celor mai buni avocați pentru cetățenii ruși care au nevoie să își apere interesele. Asociația trebuie să fie un centru de urgență pentru cei care consideră că le-au fost încălcate drepturile.”

În memorandumul acceptat la finalul Congresului s-a precizat că sancțiunile impuse de Occident sunt o încălcare a drepturilor culturale, politice, socio-economice ale locuitorilor Crimeii.

QHA