KİEV (QHA) -

Parlamentul cipriot a adoptat decizia cu privire la cererea de anulare a sancţiunilor împotriva Rusiei.

Anularea sancţiunilor împotriva Rusiei în Parlamentul Ciprului au fost propuse de Partidul Progresist al Oamenilor Muncii.

Din totalul de 59 de parlamentari, 33 au răspuns cu „da”, iar 17 nu au fost prezenţi.

Ministrul de Externe ucrainean a declarat cu privire la această decizie: „Adoptarea acestui document este îngrijorător. Asta arată că unii parlamentari ciprioţi au ignorat legislaţia internaţională. Nu reprezintă nimic altceva decât sprijinirea atitudinii agresive”.

QHA