BUCUREȘTI (QHA) -

În perioada 19 - 23 septembrie 2016 are loc la București vizita unei delegații de experți ucrainieni în domeniul protecției copilului. Vizita are loc în cadrul unui program de schimb de experiență organizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și World Vision România și este facilitată de Fondul de mobilitate pentru experți guvernamentali, instrument al Ministerului Afacerilor Externe destinat transferului de expertiză românească statelor partenere.

Schimbul de experiență este finanțat din bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin RoAid, programul României de cooperare pentru dezvoltare și cuprinde o serie de vizite și întâlniri cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale din România precum ANPDCA, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Județeană pentru Protecția Copilului din Bacău, dar și ai unor organizații neguvernamentale active în domeniul protecției copilului, precum World Vision România, FONPC și Centrul pentru Resurse Juridice. Delegația ucraineană va vizita, la Bacău, unul dintre cele mai importante programe implementate de UNICEF în România în domeniul incluziunii sociale: testarea unui model de servicii comunitare integrate.

QHA