AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Duminică, 21 februarie cu ocazia Zilei Internaţionale a Limbii Materne au avut loc o multitudine de  evenimente.

În acest an în cadrul celebrării Zilei Internaţionale a Limbii Materne organizate la New York de către Naţiunile Unite a participat şi Congresul Mondial al  Ucrainenilor.

Conform declaraţilor de presă în cadrul dezbaterilor s-a discutat şi situaţia din Crimeea, despre încălcarea drepturilor creimeenilor şi nerespectarea integrităţii teritoriale a acestora.

Preşedintele Congresului Mondial al Ucrainenilor, Yevgeniz Coliy, a prezentat situaţia care caracterizează Ucraina şi Crimeea în prezent, faptul că Rusia duce o politică ofensivă, iar tinerii ucraineni şi tătarii crimeeni nu au posibilitatea să studieze în limbă maternă din cauza ocupaţiei ruseşti.

În Crimeea au avut loc o serie de evenimente ce au marcat Ziua Internaţională a Limbii Materne.

Canalul de televiziune „Millet” a realizat cu ocazia acestei zile un maraton de emisiuni ce au avut ca subiect protecţie limbii tătare. În cadrul emisiunilor au fost invitaţi profesori de limbă tătară, artişti, reprezentanţi ai comunităţii, lideri religioşi şi politici.

Muftiul Crimeii, Emirali Ablaev, invitat în cadrul emisiunii, a declarat: „Poporul musulaman din Crimeea, tătarii crimeeni se află într-o situaţie critică în prezent, ei se confruntă cu o situaţie în care este posibilă pierderea limbii materne, această zi având o semnificaţie aparte.

Limba maternă trebuie dezvoltată şi împărtăşită. Acest lucru nu este doar rolul Muftiatului, ci ar trebuii să ne intereseze pe toţi. Dacă nu ne vorbim limba maternă în casă, în reuniuni, în geamii, vom pierde gustul vieţii. În prezent nimeni nu ne interzice acest lucru, nu întâmpinăm nicio greutate în această privinţă, totul stă în mâinile noastre.”

O dată cu ocuparea Crimeii de către Rusia, studiul în şcoli se face în limba rusă, iar şcolile unde la clasele primare încă se face predare în limba tătatră sunt din ce în ce mai puţine.

În urmă cu puţin timp, Emine Avamileva a decarat: „ Conform statisticilor în şcolile din Crimeea 30 % dintre elevi sunt tătari crimeeni.  Însă dintre aceştia numai 3% au posibilitatea să înveţe în limba tătară. În Crimeea există şcoli ce au între 50-70% elevi tătari, dar acestora nu li se oferă posibilitatea să înveţe în limba tătară. Pentru asta trebuie să luptăm. Copiii tătari în 96% din cazuri sunt educaţi şi studiază în limba rusă.”

Refat Ciubarov, președintele Meclisului Tătarilor Crimeeni, a precizat că Rusia plănuieşte să gonească întreaga populaţie tătară din Crimeea.

Ziua Internaţională a Limbii Materne, ce are scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul, a fost anunțată de UNESCO pentru prima oară la 17 noiembrie 1999. Aceasta se sărbătorește în fiecare an din februarie 2000 pentru a promova diversitatea cultural-lingvistică și multilingvismul.

Limba tătară este în pericol de a fi pierdută, luând loc în lista celor 2465 de limbi pe care UNESCO le consideră limbi materne cu o probabilitate ridicată de dispariţie în viitorul apropiat.

 

QHA