AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Marţi, 26 aprilie, în cadrul procesului  de la Înalta Curte din Crimeea, cu privire la închiderea Meclisului tătarilor şi acceptarea acestei organizaţii ca fiind extremistă, Natalya Poklonskaya a spus că este de părere că „ să vorbeşti în continu despre surghiunul tătarilor  crimeeni este ilegal”.

Natalya Poklonskaya: „Mereu se vorbeşte despre surghiun. Doar tătarii crimeeni au fost exilaţi? În legea privind reabilitarea armeană, greacă, bulgară şi tătară crimeeană se vorbeşte despre recăpătarea drepturilor popoarelor. Toţi oamenii ce trăiesc în Crimeea au drepturi egale şi nu există nicio diferenţă faţă de o altă etnie”.

Aceasta a răspuns astfel la declaraţiile din cadrul date de președinta Departamentului de Educaţie din cadrul Meclisului tătarilor care a afirmat că tătarii crimeeni trebuie să decidă cu privire la existenţa şi desfăşurarea activităţilor orgnizaţiei ce îi reprezintă, Meclisul Naţional al Tătarilor Crimeeni.

Poklonskaya a mai afirmat că deţine semnăturile tătarilor crimeeni care doresc închiderea Meclsiului.

QHA