ANKARA (QHA) 21 MAYIS 2018 -

Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi (GAMOH) Genel Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi'nin kaleme aldığı "22 Mayıs 2006 Güney Azerbaycan Başkaldırmaları" başlıklı makale, 2006'da Güney Azerbaycan'daki Türklerin İran rejimine karşı başlattığı protestoları hatırlattı. 

Bahsi geçen yazının tam metni şu şekilde:

12 Mayıs 2006 yılında İran’ın devlete bağlı gazetesi olan İran adlı gazetesi Türklere büyük bir hakarette bulunup, Türkleri hamam böceğine benzeterek karikatür yayınladı.

Güney Azerbaycan Türk halkı bu hakareti duyar duymaz, 80 yıldan fazla Pehleviler ve Devrimcilerin asimilasyon siyaseti, hakaretleri, aşağılamaları ve ayrıca ülke yatırımlarında Türk bölgelerine ayrımcılık yapılmaları göz önünde bulunarak ilk önce Urmiye ve Tebriz Üniversitelerindeki öğrenciler başkaldırıp protestolar yaptılar. İran’ın başka şehirlerinde, üniversitelerinde protestolar devam etti.

Büyük ve çok kalabalık olan başkaldırmalar Güney Azerbaycan’ın tüm şehirlerinde gerçekleşti. İlk önce Hoy, sonrasında Tebriz, Urmu, Erdebil, Zencan, Sulduz, Tahran, Marağa, Marand ve birçok farklı şehirde büyük çapta devam etti. Otuz milyona yakın Türk halkı şehir meydanlarına inerek Türklüklerini ve varlıklarını korudular. "Haray haray ben Türk’üm" diye haykırdılar.

GAMOH yöneyim kurulu üyeleri ve mensuplarının yanı sıra diğer milli eylemciler de Güney Azerbaycan şehirleri ve şehir meydanlarında halkın yanında olarak bu başkaldırmaları yönlendirdiler.

Türk milleti bu başkaldırmalarda 150’den fazla kayıp ve şehit verdi. 5 bine yakın insan gözaltına alınıp, çok aşırı işkencelere maruz kaldıktan sonra uzun hapislere çarptırıldılar.

Güney Azerbaycan Milli Oyanış Harekatı başkanı Sayın Dr. Mahmutali Çehreganlı aynı günlerde Türkiye medyalarında halkımızın sesini duyurmaya çalışmış fakat Türkiye Cumhuriyeti, İran ile diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı kendilerini Azerbaycan’a göndermişlerdir. Orada ise Azerbaycan Devleti Sayın Dr. Çehreganlı’yı sınırdışı ederek ABD’ye göndermiştir. Hala bu giriş yasakları devam etmektedir.

2005-2006’da GAMOH Urmiye Üniversitesi teşkilat başkanı görevindeydim, Mayıs 2006 başkaldırmalarının başlangıcında Urmiye Üniversitesinde ilk hareketi arkadaşlarımla birlikte başlattık. Ancak 23 Mayıs'ta gözaltına alınıp, ağır işkencelere maruz kaldık. O günleri unutmadık ve unutmayız.

Maelesef İran'da Facebook, Youtube ve diğer sosyal medya araçları yasak olduğu için o zaman Güney Azerbaycan Türk halkının sesi gerektiği kadar uluslararası kamuoyunda ve özelikle Türk Dünyasında duyulmadı ama Güney Azerbaycanlılar buna bakmayarak mücadelelerini devam ettirerek haklarını savundular.

Hareketimizin güçlü ve devamlı olmasını diliyor, Mayıs 2006 başkaldırmalarında büyük etkisi olan GAMOH teşkilatı birinci Başkan yardımcısı Şehit Amani ve şehit Caferzade'yi, şehit Baxtaver'i ve diğer şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Elyar MAKUYİ

GAMOH Genel Başkan Yardımcısı

QHA