İSTANBUL (QHA) - 28 EKİM 2018 -

Küresel araştırmalar ve analizler hazırlayan Jamestown Vakfı'nın (The Jamestown Foundation) Günlük Avrasya Monitörü (Eurasia Daily Monitor) adlı aylık yayınında, Sergey Sukhankin'in kaleme aldığı yeni analizi Balkanlardaki örtülü Rus faaliyetlerini  ve Balkanlardaki çeteleşmeye hız kazandırdığını bir kere daha gözler önüne seriyor.

"Balkanlarda 'Vatansever' Gençlik Kamplarında Çalışan Rus Savaş Gazileri, Özel Askeri Şirketler-Birinci Bölüm" (Russian PMCs, War Veterans Running ‘Patriotic’ Youth Camps in the Balkans) başlıklı  analizinde Sukhankin, Rusya'nın tıpkı işgal ettiği Kırım'da olduğu gibi Balkanlarda nüfuzunu kullanarak bölgenin askerileştirilmesinde ve çete faaliyetlerinin artışında büyük rol oynadığını gösteriyor. (PMC-Private Military Companies, özel askeri şirketlerin kıslatılmış hali)

Bahsi geçen makalenin tam metni şu şekilde (sadece başlıklar bize ait):

RUSYA ELİYLE GENÇLERİN ASKERİLEŞTİRİLMESİ!

16 Ağustos'ta Sırbistan İçişleri Bakanlığı, "Zlatibor" adlı gençlik kampını kapattı. Bu kampta, (14–23 yaş arası) 44 genç, vahşi doğada hayatta kalma teknikleri, ilk yardım, dövüş sanatları ve aralarında çeşitli silah ve patlayıcıların temel kullanımı da dahil olmak üzere çok sayıda paramiliter beceri öğreniyordu. Sırbistan'ın batısında, Bosna-Hersek sınırına yaklaşık 16 km uzaklıktaki kampta, Rus ve Sırp savaşı gazilerine organizatörlerin "vatansever yetiştirme" olarak tanımladıkları talimler veriliyordu. Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojša Stefanović, yetkililerin siteyi "çocuk istismarı ve kamu tedirginliğini artmasın" karşı tedbir olarak kapattıklarını açıklamıştı (Korrespondent.net, Auğstos 17). Buna karşılık Yugoslav Savaş Cemiyeti Gazileri'nin başkanı Željko Vukelić, "kampın gençliğin askerileştirilmesi ile hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi. Yetkili, konu hakkında kamuoyu önünde açıklama yapmayan Sırp Savunma Bakanlığı'nın inisiyatif hakkında tam olarak bilgilendirildiğini iddia etti (Azattyk.org, Ağustos 18). Ancak oluşumun ana organizatörlerinden aşırı muhafazakar yazar ve Kozak lideri Valery Shambarov'un ifadesi örgütün iddia edilen "barışçıllığına" gölge düşürdü. Özellikle, Zaltibor kampının temel amacının "gençlere nasıl gerçek bir savaşçı ve anavatan savunucusu olacaklarının öğretilmesi" olduğunun duyurulduğunu söyledi (Delfi.lv, Auğustos 17).

Olaya, Sırp toplumunun çeşitli katmanları olumsuz bir tepki gösterdi. Sırp blogosferi  (bloglar, blog toplulukları) ve çevrimiçi sosyal medya kullanıcıları Rusya'yı "kardeşlik şemsiyesi" altında "radikallere ev sahipliği yapma" ve "teröristleri hazırlamak" ile suçladılar. Gerginlik seviyesi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in: "Sırbistan bu tür kamplara ihtiyaç duymuyor... Bu, gurur duymak istediğimiz Sırbistan değil." açıklamasıyla katılımını katılmasını gerektirecek denli ciddi bir şekilde büyüdü (Senica.ru, Auğustos 18).

ASİMETRİK SAVAŞ FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

Gerçekte, Zaltibor'daki olaylar çevresindeki tartışmalar, Balkanlarda ve ötesindeki pek çok benzer olaydan sadece bir bölümü. Rusya'da doğup yurtdışına yayılan "yurtsever gençlik kampları", Moskova'nın asimetrik askeri operasyonlarının bir parçası olan gençlere yönelik iki aşamalı (Rus yanlısı-Batı karşıtı duyguları teşvik etmek ve yıkıcı savaş konusunda bilgi-beceri aktarmaya dayalı ) "karma" bir provokasyon stratejisini  temsil ediyor.

Bu stratejinin uluslararası başlangıcı, iki Rus örgütünün (Stiag ve Kosova Cephesi) Sırp milliyetçi örgütü Vatansever Cephe ile birlikte Yugoslavya ihtilafının gazileriyle iş birliğine başladığı 2009 yılına dayanıyor. Katılan gençlerin eğitimleri Rus Kozakları tarafından düzenleniyor ve yıkıcı, asimetrik çatışmaların simülasyonlarını içeriyordu (Zema.su, 21 Ekim 2018'de erişildi). Girişim, Rusya'nın kuzeyindeki Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan ve diğer ülkelerden gelen çeşitli gençlik örgütlerini cezbeden kalıcı tesisler inşa ettiği Özerk Voyvodina Eyaleti'nde (kuzey Sırbistan'da) arazi edinmeyi başardı (Srpska.ru, 12 Mart 2009).

ERMENİSTAN'DAN TACİKİSTAN'A UZANAN BİR ÖRGÜTLENME

Bu askeri vatansever "yetiştirme" fikri 2015-2016'da Rus devletinin başlıca önceliklerinden biri haline gelmesiyle yeni bir ivme kazandı. Bu politika, "2016-2020 Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Yurtsever Yetiştirilmesi" başlıklı hükümet programının kabulüne evrildi (Government.ru, 30 Aralık 2015). Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından kişisel olarak teşvik edilen ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan desteklenen bir organizasyon olan Yunarmia'nın (Gençlik Ordusu) vücut bulması gerçekleşti (Rusya'nın Gençlik Ordusu: Sovyetizasyon, Askerileştirme veya Radikalleştirme?) Yunarmia bariz şekilde günümüzde Ermenistan, Tacikistan, Sırbistan, Slovenya ve Moskova destekli Abhazya bölgesine uzanıyor.

RUSLAR ABD'DE BİLE ASKERİ KAMP AÇMIŞ!

Bu tedbirler, "yurtsever" gençlik örgütlerini (sadece Rusya'daki toplam sayıları 2000'i geçiyor) Rusya'nın yurt dışındaki "şeffaf gücü"nün ana araçlarından biri haline getirdi (Krymr.com, 24 Ağustos 2018). Sırbistan’ın (ve daha geniş çaplı olarak Balkanların) yanı sıra, hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri topraklarında (Rusya’yla sıkı sıkıya bağlantılı) aktif askerileştirilmiş gençlik kampları görülüyor. Letonya'da yetkililerin, Rus diasporasına mensup Letonyalı gençlerin eski askeri istihbarat teşkilatları (GRU) tarafından koordine edilen Rusya'daki bir kampa katılmış olduklarının ortaya çıkmasında sonra, Letonyalı vatandaşlar ve Rus kökenli "yurtsever gençlik kampları" arasındaki tüm temasların yasaklanmasına karar verdiler. (RIA Novosti, 3 Mayıs 2018) ABD'de de (Sacramento, Kaliforniya), Rus diasporasından gelme yerel gençlere "genç savaşçılar kursu" verildiği biliniyor. Moskova bağlantılı gruplar, Washington ve Oregon eyaletlerinde gençler için başka paramiliter eğitimler de gerçekleştirdiler. Burada "sportif-yurtsever kampları" denilen faaliyetler 2012-2015 yılları arasında aktif olarak faaliyet gösteriyordu. (Slavicsac.com, 25 Ağustos 2017) İlginç bir şekilde, hem Balkanlarda hem de batıda, "vatansever yetiştirme" eğitimi verilmesinde temel rolü, çeşitli Kozak birliklerine/oluşumlarına emanet edildi. (Kazak-center.ru, 7 Aralık 2009)

DONBAS'TAN BALKANLARA AYNI TAKTİK: "GÖNÜLLÜ" PARAMİLİTER UNSURLAR!

"Yumuşak güç" ve propaganda, Balkanlardaki Rus destekli gençlik kamplarının/örgütlerinin yayılmasının yol açtığı birçok problemlerin sadece bir yönünü belgeliyor. Dolaylı yolsuzluk, gençliğin askerileştirilmesi ve suçlularla, paralı askerlerle ilişkilerin geliştirilmesi, resmin diğer parçası. Yani "Zlatibor meselesi", milliyetçi-muhafazakar Sırp Halk Partisi'nin liderlerinden biri olan ve söz konusu gençlik kampının sponsoru olan Milan Stamatović'in kişiliğini dikkat çekici bir hale getirdi. Stamatović, NATO ve AB'ye karşı muhalefetiyle ve çeşitli Rus işletmeleriyle olan sıkı ilişkileri ile tanınıyor. (Blic.rs, 15 Mayıs 2015). Aynı zamanda "Kosova'yı işgalden kurtarma" fikrinin ana ideologlarından ve destekleyicilerinden biri olarak biliniyor. (Rs-lat.sputniknews.com, 24 Mart 2017).

Bir diğer önemli konu ise 1990'larda Balkanlar, Abhazya ve Transdinyester'de savaşan bir Rus "gönüllüsü" olan Kozak General Viktor Zaplatin tarafından yönetilen Balkan Kozak Ordusu'nun (BCA) Karadağ'daki Kotor şehrinde ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Kendi sözleriyle Zaplatin "Sırbistan'da on altı yıldır Rusya Federasyonu'nun temsilcisi olarak çalışıyor". Balkan Kozak Ordusu; Rus Donbas Gönüllüleri Birliği (UDV), Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen "Gece Kurtları" adlı motosiklet çetesi ve Sırp Ortodoks Kilisesi ile yakın ilişkiler kuruyor (Srpska.ru, 12 Eylül 2016). Nitekim BCA'nın Kotor'daki açılış töreninde, UDV temsilcileri "Donbas'tan selamlar" göndermiş ve "iş birliği için geniş imkanlar"ı dile getirmişlerdi (Svoboda.org, 3 Ekim 2016). Balkanlar'da yerel gençleri hedefleyen bir kavram olan "Rus Dünyası"nı (Russkiy Mir) desteklemede savaş gazileri (hem Sırplar hem de Ruslar), Kremlin bağlantılı radikal motorsikletçiler, paralı askerler ile özel askeri şirketlerin üyeleri ve Ortodoks din adamlarının bu tuhaf birleşimi önemli bir rol oynamaktadır.

QHA