1973 Konya doğumlu olup evli ve üç çocuk babasıdır. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1995 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmaya hak kazandı. Yüksek lisansını Washington D.C.’de bulunan American Üniversitesi School of International Studies (SIS) Uluslararası Barış ve Çatışma Çözümü (International Peace and Conflict Resolution) programında 1996 yılında tamamladı. ABD Virginia eyaletinde bulunan George Mason Üniversitesi School of Conflict Analysis and Resolution (SCAR)’da Çatışma Analizi ve Çözümü (Conflict Analysis and Resolution) dalında doktorasını 2004 yılında aldı. Halen 1995 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Bilimleri ABD’da yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2012 – 2013 yılları arasında İngiltere’de Coventry Üniversitesi Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)’te YÖK doktora-sonrası araştırma bursu ile misafir araştırmacı / misafir öğretim görevlisi olarak bulundu. Amerika’da bulunduğu süre boyunca School of Conflict Analysis and Resolution’da öğretim üyesi olarak Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans dersini verdi. Ayrıca George Mason Üniversitesi Fenwick Kütüphanesi’nde Graduate Research Assistant (GRA) olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra kısa bir süre TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)nda uzman olarak çalıştı. Başkent Üniversitesi’nde İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Çatışma Çözümleme dersini öğretim görevlisi olarak verdi. 2006 – 2009 yılları arası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk – Mevzuat bölümünde çalıştı. 2006 yılından beri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Türkiye Ulusal Ajans Leonardo da Vinci (LdV) Yenilik Transferi, Grundtvig, ve Gençlik programları projeleri ile birçok Avrupa Birliği projesinde proje koordinatörü, proje uzmanı, proje idari personeli ve proje teknik personeli olarak görev almıştır. Halen Türkiye Ulusal Ajansı Leonardo da Vinci (LdV) ve Gençlik programlarının bağımsız dış uzman havuzunda yer almakta ve Gençlik programı Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) içinde dış akreditör ve dış uzman olarak görev almaktadır. 2009 tarihinden bu yana Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Öğretim üyeliği yanında Çankırı Sivil Toplum Derneği başkanlığı ile AVRASYA – DER Derneği başkan yardımcılığını yürütmektedir. Çatışma analizi ve çözümü disiplininde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış rapor, makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği (AB) projelerinde geniş tecrübeye sahiptir.