ANKARA(QHA) - 14 HAZİRAN 2018 -

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere, “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı’nın (TYS) sonuncusu 28 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

YEE  tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruları 18 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecek sınav sonucu başarılı olan adaylar B2, Cl, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olacak.

Açıklamada, 2013 yılından bu yana yılda üç defa, Türkiye ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan dil yeterlik sınavı, iş ve eğitim başvurularında kolaylık sağlarken yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimin standartlaştırılması açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olan TYS, adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterlikleri ölçüyor. Üç oturumda gerçekleştirilen sınav; 1. oturum; Okuma 60, Dinleme 45 olmak üzere 105 dakika; 2. oturum Yazma-1 20, Yazma-2 40 olmak üzere 60 dakika; 3. oturum Bağımsız Konuşma 5, Karşılıklı konuşma 10 olmak üzere, toplam 15 dakika, sınavın tamamı ise 180 dakika sürüyor.

Türkiye’de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazanan adaylara Türkçe hazırlık sınıfından muaf tutulma hakkı tanıyan Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da isteniyor.

TYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tys.yee.org.tr adresini ziyaret edebilir; başvurular http://sinav.yee.org.tr adresinden yapılabilir.

QHA