AKMESCİT/ SİMFEROPOL (QHA) 7 EYLÜL 2018 -

Kırım Özerk Cumhuriyeti Sürgünden Dönen Vatandaşlar ve Etnik İlişkiler Komitesinin eski Başkanı, Kırım Tatar Milli Kurultayı delegesi Edem Dudakov, Rusya Kırım’ı işgal ettikten sonra Kırım Tatar kültürü ve dilinin büyük kayıplar verdiğini ifade etti.

 

ATR televizyon kanalında konuşan Dudakov, “Kırım Tatar dili yabancı dil seviyesine getirildi... Toplam olarak yarımadada 9-10 Kırım Tatar okulu kaldı.İki dilde eğitim veren tüm okullarda sözde ebeveynlerin talebi üzerinde sadece Rusça eğitim verilmeye başladı.” diye kaydetti.

 

Rusya’nın kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Dudakov, “Rusya Federasyonu, Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartını ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ihlal ediyor. Bu uzun süredir devam ediyor. İşgalciler Kırım Tatar ATR televizyon kanalını kapattılar, oysa "bildirgede" devletin azınlık medyalarını desteklemesi gerektiğini ve onların bağımsız olması gerektiğinden söz ediliyor. Onlar ise sadece Kırım Tatar dilinde propaganda yayın yapan kanal kurdular, bu kanalda hiçbir kültür etkinliği düzenlenmiyor. Tüm bunlar sayesinde dilimiz ve kültürümüz büyük kayıplar veriyor.” dedi.

 

 

Bilindiği gibi, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da faaliyet gösteren 540 okuldan sadece 31’İnde Kırım Tatarca sınıflar açıldığını bildirildi.

QHA