ANKARA (QHA) 10 EKİM 2018 -

Ardahan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Ranetta Gafarova'nın "Türkiye'de Kırım'ın Bibliyografyası (1207-2017)" başlıklı makalesi, Kırım'la ilgili araştırma eserlerinin genel bir dökümünü ortaya koyuyor.

Gafarova'nın "Türkiye'de Kırım'ın Bibliyografyası (1207-2017)" başlıklı makalesi  İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından mart ayında Ankara'da düzenlenen 2. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu'nda sunuldu. Daha sonra bu sempzoyumun kitabında da yer aldı.

Türkiye'de Kırım tarihiyle ilgili yapılmış araştırmaların, çalışmaların ve hatta edebi eserlerin künye bilgilerine yer verilen makalede, alanlarına göre künyelerini ve o alandaki çalışmaların seyrini ortaya koyuyor.

Eserde bu çalışmalar Kırım antropolojisi, Kırım Savaşı (1853-1856), Kırım Hanlığı, Kırım’dan göç, Kırım Türklerin sürgünü (1944), Kırım Türklerinin Kırım'a dönüşü (1987- 2017 yılları), Kırım Türklerin Milli Mücadelesi, Kırım edebiyatı ve bibliyografyası, Kırım Türkleriin ve Kırım’da yaşayan halkların dili, Kırım'ın Kültür-Fikir dünyası (sanat ve müzik), edebi eserlerde Kırım ve diğer başlığı altında arkeolojiden ekonomiye bir dizi konuyu kapsayacak şekilde toplamda 11 alan başlığı altında inceleniyor.

QHA