KAMYANETS-PODİLSK (QHA) -

Ukrayna’nın Kamyanets-Podilsk şehrinde bulunan Ivan Ogiyenko Ulusal Üniversitesi’nde “Osmanlı İmparatorluğu: Doğu Avrupa Jeopolitiğinde Ukrayna ve Kırım’ın yeri” isimli konferans düzenlendi.

 

Konferansa Türk bilim adamları da katıldılar. Bunların arasında Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Orhan Kılıç,  Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Azmi Özcan ve Prof. Dr. Yucel Öztürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Kavak, Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Işık, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hacer Topaktaş, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Doç. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Serkan Acar ve İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Doç.Dr. İlyas Topsakal yer aldı.

 

Açılış konuşması yapan Ivan Ogiyenko Ulusal Üniversitesi Tarih Bölümü dekanı Vladimir Dubinskiy, Türk bilim adamlarından oluşan heyetin söz konusu konferansa katılmasının üniversitenin uluslararası bağlantılarının genişlemesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

 

Bu yıl konferans dört ana bölümden oluşuyordu; “Ukrayna Kozakları: Osmanlı İmparatorluğunun Jeopolitik İlgisi Çerçevesinde”, “Doğu Avrupa Bölgesindeki Uluslararası İlişkilerde Kırım ve Türkiye'nin Rolü ", “Doğu Avrupa Jeopolitiğinde Türkiye, Ukrayna ve Kırım’ın rolü” ve “Orta ve Doğu Avrupa'da Jeopolitik Çatışmalar Bağlamında Ekonomik ve Sosyo-Politik Yaşamdaki Sorunlar”. Her bir bölüm çerçevesinde Ukraynalı ve Türk tarihçiler görüşlerini paylaştı.

 

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Öztürk, Türk bilim adamlarının söz konusu konferansa katılmalarının tesadüf olmadığını, konferansta sunulan konuların yıllar süren bilimsel çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

 

Konferansın resmi açılışına Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de katıldı. Hazırlanan kültür programı çerçevesinde Türk misafirlere Kamyanets-Podilsk ve Hotın şehirleri gezdirildi.

 

Konferans öncesi Türk bilim adamları Kırım Tatar halkının Milli Lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile bir araya geldi.

QHA