KİEV (QHA) - 16 EKİM 2018 -

Kiev'de 12-13 Ekim tarihleri arasında Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "IV. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi" gerçekleşti.

Bu yıl ana teması “Göç ve Dil Öğretimi” olarak belirlenen kongrede, göçmenlik ve dil öğretimi ile ilgili kritik konular ele alınırken, göç durumunun oluşturduğu toplumsal konjonktürde dil öğretiminin yeri ve metotları, dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözümlerinin yanı sıra genel anlamda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde verimliliği arttırmaya yönelik yeni yöntemler üzerinde duruldu.

Kongreye bildirileri ile katılan Dr. Sergiy Sorokin, Doç. Dr. İrına Drıga, Doç. Dr. Tetyana Timkova ve diğer Ukraynalı akademisyenler de Ukrayna'da Türkçe öğretiminin geliştirilmesine yönelik güncel yaklaşımları ve mevcut durumu ortaya koydular.

İkinci gün (13 Ekim) Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen kongre, oturumları müteakip gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

QHA