ANKARA (QHA) - 10 TEMMUZ 2018 -

9 Temmuz 2018'de çıkarılan 703 sayılı KHK kapsamında Yükseköğretimde yeni düzenlemeler yapıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) teşkilatlanma yapısı değiştirildi.

PROFESÖR OLMAYANLAR DA REKTÖR OLABİLECEK

2547 sayılı kanunun 6. maddesinin (b) fıkrasının (1) numaralı alt bendi “Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,” şeklinde iken;

“Cumhurbaşkanı tarafından; rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen yedi” olarak değiştirildi.

Ayrıca bakanlar kurulunun atadığı üyelikler de iptal edildi. Böylece Bakanlar Kurulu'nun yerine cumhurbaşkanına yedi fazla kurul üyesi atama yetkisi verildi.

Rektör atamalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun 13. maddesinin (a) fıkrasında değişiklik yapıldı. Kanunun 13. maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı şöyle değiştirildi:

“Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.”

Bu düzenlemeye göre artık üniversitelerde profesör olmayanlar da rektörlük yapabilecek.

QHA