ANKARA (QHA) -

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölüm veya alanlarından uluslararası öğretmenler istihdam edilecek.

Maarif Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan duyuruya göre başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması (veya çifte vatandaşlığa sahip olmak), iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmesi, İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına uğramamış veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması gerektiği belirtildi.

26 Mart tarihinde başlayan başvuruların 15 Nisan’a kadar devam edeceği kaydedildi.

QHA