MOSKOVA (QHA) -

Rusya ekonomisinin 2014-2017 yıllarını kapsayan dönemde, yaptırımlar ve düşen petrol fiyatları nedeniyle uğrayacağı kaybın 600 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
 
Rusya’nın Vedomosti gazetesinin verdiği habere göre, Ekonomi Uzman Grubu’ndan Yevsey Gurviç ve İlya Prilepskiy, hazırladıkları raporda mali yaptırımlardan kaynaklanan kaybın yaklaşık 170 milyar dolar olacağı belirtilirken, gaz ve petrol ihracatında elde edilmemiş kazançtan kaynaklanan kaybın 400 milyar dolar düzeyinde olacağı kaydedildi. Bununla birlikte uzmanlar, yaptırımlardan ötürü olan kaybı, bir varil petrol fiyatının 50 dolar olduğunu, ihracat kaybını petrol fiyatının 100 dolar olduğunu esas alınarak,  hesapladıklarını belirtti.
 
Uzmanların hesaplamalarına göre, genel olarak gayrisafi sermaye girişinin kısalması 3,5 yılda yaklaşık 280 milyar dolar olacak, bunun da yaklaşık 85 milyar dolarını doğrudan yatırımlar oluşturacak. Bununla birlikte söz konusu kayıpların dörtte üçünün, yaptırımların dolaysız etkisinden, yani sadece yaptırım listelerinde yer alan şirket ve bankaların yanı sıra fiilen tüm şirketlere etkisinden kaynaklandığı kaydedildi.
 
Yevsey Gurviç ve İlya Prilepskiy, hazırladıkları raporda, “Doğrudan yabancı yatırımların azalması, kredi için imkanların azalması, devlet borcu pazarına sermaye akımının azalması, yatırımların doğrudan etkisini yaklaşık 3 kat attırıyor” diye ifade etti.
 
Uzmanlar, yaptırımların, petrol fiyatından bağımsız olarak sermaye girişini etkilediğini, ancak düşen petrol fiyatının yaptırımların etkisini güçlendirdiğini dile getirerek yaptırımların etkisi altında ekonominin petrol şokundan daha fazla zarar gördüğünü vurguladı.
 
Genel olarak iki şokun etkilerinin yanı sıra birbirlerini güçlendirdiğini ifade eden Gurviç, hesaplamalarına göre dört yıllık dönemde ekonomik büyümede toplam kaybın yüzde 8,4’ü bulacağını, bunun da yıllık 2,1 oranında bir kayıp anlamına geleceğini bildirdi.

Daha önce 2016 yılının Rusya ekonomisi için oldukça zorlu geçeceği gerek uzmanlar gerekse Rus siyasi çevrelerince dile getirilmişti.

QHA