ANKARA(QHA) - 10 ARALIK 2018 -

Aralarında oyuncak, televizyon, kağıt-karton ile bijuteri, banyo ve inşaat malzemelerinin bulunduğu bazı eşyaların ithalatında ek gümrük vergisi getirildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, oyuncak, televizyon, kağıt ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inşaat malzemeleri gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 10-30 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

VERGİ HADDİ YÜZDE 50 DÜZEYİNİ AŞMAYACAK

Bu kapsamda hesaplanan toplam vergi oranı, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge (A.TR) ile ithal edilen AB veya Türk menşeli olmayan eşyalardan ilave gümrük vergisi alınacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşesinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla uluslararası alanda ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler de göz önünde bulundurularak söz konusu eşya gruplarında gümrük vergisi uygulamasına başlandığı belirtildi.

QHA