KİEV (QHA) -

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) genel merkezinde gerçekleştirilen ekonomik bilgilendirme toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, Ukrayna AB Serbest Ticaret Antlaşmasının ve Rusya’nın bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi sonucunda Ukrayna’nın ticari ayrıcalıklarını iptal etmesinin, ülkedeki Türk yatırımlarına ve Türkiye-Ukrayna ticari ilişkilerine olası etkileriyle ilgili bir sunum yaptı. Etkinliğe Türk işadamlarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği müsteşarı Uzay Göktürk ve Türk Havayolları Ukrayna genel müdürü Hakan Yılmaz da katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan TUİD yönetim kurulu başkanvekili Burak Pehlivan, Kiev’de 2016 yılında gerçekleştirdikleri bu ilk organizasyonda, Ukrayna’daki ekonomik krize rağmen, aidatlarını büyük bir fedakârlıkla ödeyerek, derneğin faaliyetlerini son iki yıldır başarıyla sürdürmesini sağlayan üyelere teşekkür etti. Pehlivan, “grivnanın dolar karşısında %70 değer kaybettiği, %43 enflasyonun yaşandığı ve %12’lük bir ekonomik küçülmeyle karşılaşan Ukrayna’da iş yapan ve birçoğu ithalatçı olan firmalarımız, yaşadıkları tüm sorunlara rağmen derneğe sahip çıkmışlar ve desteklerini esirgememişlerdir, hepinize minnettarız ”dedi. Burak Pehlivan, Ukrayna’da yapısal reformların kararlılıkla uygulandığını, tarımsal ihracatın arttığını, sanayi üretimine görece istikrar geldiğini ve tüm bunların sonucunda 2016’da %2’lik bir büyüme beklendiğini hatırlatırken, her şeye rağmen bugüne ve geleceğe dair umutlu olduklarını belirtti. Pehlivan, “düşen işgücü maliyetleri, AB, Kanada, İsrail gibi ülkelerle imzalanan ve Türkiye ile her an imzalanması gündemde olan Serbest Ticaret Antlaşmaları, gerçekleştirilen reformlar ve uluslararası destek sonucunda Ukrayna’da yeni fırsatlar ortaya çıkıyor, firmalarımız bu yeni duruma ilişkin riskleri ve fırsatları doğru hesaplayarak kendileri için en uygun pozisyonu almalılar” dedi.

T.C. Kiev Ticaret müşaviri Haydar Koçak, Ukrayna Avrupa Birliği Serbest Ticaret Antlaşması (STA) sonucunda birçok ürünün belli kotalar dahilinde olmakla beraber artık gümrüksüz ya da düşük gümrükle iki taraf arasında ticaretinin mümkün olduğunu, AB ülkelerinden Ukrayna’ya yapılan ithalatlarda gümrük vergisinin kalkmasının, Türkiye’den yapılan aynı kalemlerdeki ithalatlarda ise gümrük vergilerinin devamının belli sektörlerde Türk firmalarına rekabet dezavantajı getirebileceğini belirtti. Koçak, Türkiye’nin 30’un üzerinde ülkeyle başarıyla işleyen STA’lara sahip olduğunu, Ukrayna’nın da bu ülkelerden biri olmasının iki ülkenin ve işadamlarının karşılıklı menfaatine olduğunu ifade etti. Haydar Koçak, Türkiye ve Ukrayna ekonomilerinin birbirini tamamladığını ve birbirlerinin rakibi olmadığını hatırlatırken, STA sonucunda Türkiye’den Ukrayna’ya doğrudan yatırımlarda ciddi artış olacağını öngördüğünü söyledi.

Sunumunun ikinci bölümünde Türkiye Cumhuriyetinin yurtdışında iş yapan firmalara sunduğu devlet teşviklerine de değinen Haydar Koçak, Ukrayna’da iş yapan 30 civarında Türk firmasının farklı devlet teşviklerinden yararlandığını ifade ederken, müşavirlik olarak denetimleri hızlı bir biçimde gerçekleştirerek ellerinden geldiğince firmaların yanında yer almaya çalıştıklarını belirtti. Bir işadamının bu teşvikler konusunda bazı suiistimaller ile karşılaşıp karşılaşmadıkların sorusunu cevaplayan Koçak, kuralların herkes için aynı olduğunu, Ukrayna’da ve Türkiye’de gerekli denetimlerin sıkı bir biçimde yapıldığını, nadir de olsa yanlış yapan firmalar olabildiğini ancak bunları tespit eden ve sert bir biçimde cezalandıran mekanizmaların var olduğunu söyleyerek cevapladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev büyükelçiliği müsteşarı Uzay Göktürk ise, Ukrayna’daki Türk firmalarının ve işadamlarının profilinin  değiştiğini, daha çok Türk profesyonelin uluslararası firmaların üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yaptığını ayrıca özellikle son birkaç yılda Türk sermayeli imalatçı firmaların sayısında artış yaşandığını belirtirken, Türk işadamlarının imajının Ukrayna’da her geçen gün arttığını ifade etti. TUİD yönetim kurulu üyesi ve Ukrayna’nın önde gelen deri ve kürk markası Roksan’ın sahibi Sedat Bulut ise 15 yıldır Ukrayna’da faaliyet gösterdiklerini, birçok ekonomik ve siyasi krizi yaşadıklarını ancak bu ülkeye inançlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek, Türk işadamlarını Ukrayna’ya yatırıma davet etti.

KAYNAK: tuid.org.ua

QHA