KİEV (QHA) - 23 EKİM 2018 -

Ukrayna’nın, Ermenistan ve Kırgızistan'ın Ukrayna çelik borularına uyguladığı anti-damping vergilerine itiraz etmek için Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvurduğu bildirildi.

Ukrayna'nın istişare talebi, 22 Ekim tarihinde, örgütün internet sitesinde DTÖ üye ülkeleri arasında dağıtıldı.

Ukrayna, Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi olan Ermenistan ve Kırgızistan'ın, gereğinden fazla ve yanlış olan vergileri tedricen ortadan kaldırması gerektiğini belirtti.

Ukrayna, ürünlerine uygulanan anti-damping vergilerinin DTÖ Anti-damping Anlaşması ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması'nın 6'ncı maddesine aykırı olduğunu savunuyor.

Müzakere talebi, DTÖ’de resmi olarak bir anlaşmazlık süreci başlatıyor. Şimdi, Ermenistan ve Kırgızistan'ın bu sorunu çözmek ve mahkemeye gidilmeden tatmin edici bir çözüm bulmak için 60 günleri var.

İtiraz müzakereler yoluyla çözülemezse, Ukrayna DTÖ'nün bir karar vermesini isteyebilir.

QHA