Ukrayna Devlet Ekonomi Politikası Komitesi, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından geliştirilen Ukrayna’nın 2007 yılı sosyal ve ekonomik gelişmenin üç versyonunu içeren tahmini kabul edip onay için Ukrayna Bakanlar Kuruluna gönderdi. Ukrayna Ekonomi Bakanı Arseniy Yatsenyuk’un söylediğine göre, tahminin öngördüğü temel rakamlar: reel büyüme oranı %2.8, enflaysyon %11.4’tür. Bunun yanı sıra gelecek yılda “hem yeni menfi hem de müspet faktörler” gösterilmiştir. Ukrayna’nın uluslararası imajının iyileşmesi ile ülkeye 3,3 milyar dolar yabancı yatırım gelecek. Gayri Safi Milli Hasılası yapısı içerisinde tüketici harcamaları %59 seviyesine ulaşacak, gayri safi talep de %5,8 oranında büyüyecektir. A. Yatsenyuk üç değişik tahmin ibraz etti – kötümser, iyimser ve temel. Bakan “Temel tahminine göre, GSYH büyüme oranı % 4.2 olacak, iyimser tahminine göre 2006’da %4.5-5, 2007 yılında %6-6.5, kötümser tahminine göre 2006 yılında küçülme %1.3, 2007 yılında büyüme %0.4 oranında olacaktır” diye konuştu.