KIYİV/KİEV (QHA) 31 OCAK 2019 -

Tarım Politikası ve Ukrayna Gıda Bakan yardımcısı Olga Trofimtseva, "2018 sonuçlarına göre Ukrayna ve AB ülkeleri arasındaki tarım ürünlerinin dış ticaret cirosu 2017 yılına göre% 11,4 oranında artarak 6.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat da dâhil olmak üzere 9 milyar doların üzerine çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakan yardımcısı, "Ukrayna'nın AB ülkelerine tarımsal ürün ihracatının yıllık büyümesi devam ediyor. 2016 yılında 4 milyar doların biraz üzerinde olan ciro miktarı, 2017'de 5,8 milyar dolar, 2018'de ise 6,3 milyar doların üzerinde büyüme gösterdi. Tarım sektöründeki bu canlılık, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının başarısını kanıtlamaktadır. Bu durum, Ukraynalı üreticilerin Avrupa ülkelerinin pazarlarında rekabet edebildiklerini ve ürünlerini en yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak başarıyla ihraç edebildiklerini söyleyebilmemizi sağlıyor." diyerek konunun önemini vurguladı.

Trofimtseva'ya göre Avrupa Birliği pazarlarına tedarik edilen başlıca ihracat kalemleri tahıl (2,2 milyar ABD dolar), yağlı tohumlar (1,1 milyar ABD dolar) ve yağ (1,1 milyar ABD Dolar) oldu. Ayrıca, bakan yardımcısı, Ukrayna’nın AB’deki en büyük beş ticaret ortağının; 1.2 milyar dolarla Hollanda, 1,04 milyar dolarla İspanya, 737,9 milyon dolarla İtalya,  667,4 milyon dolarla Almanya ve 656,7 milyon dolarla Polonya olduğunu vurguladı.

Genellikle "Avrupa’nın ekmek sepeti" olarak adlandırılan Ukrayna, hayli verimli topraklara sahip olmasıyla tanınıyor. Tarımsal üretim ülkenin GSYİH’sinin %10’nu teşkil ederken ihracatın da %14’ünü oluşturuyor.

QHA