KİEV (QHA) -

Rusya’nın saldırısına uğrayan Ukrayna’nın gayrisafi yurtiçi hasılası düşmeye devam ediyor.

2015 yılın ilk üç aylık döneminde, 2014 yılının aynı döneme kıyasla Ukrayna’nın gayrisafi yurtiçi hasılası yüzde 17,6 azaldıç

Ukrayna Devlet İstitistik Kurumu, 2014 yılının son çeyreğine kıyasla GSYH'nın yüzde 6,5 düştüğünü açıkladı.

Daha önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Ukrayna’da 2015 yılında gayrisafi yurtiçi hasılanın düşmesine ilişkin tahminini olumsuz yönünde değiştirerek rakamını yüzde 5'ten yüzde 7,5’e artırdı.

Ukrayna Merkez Bankası, 2015 yılı için GSYH azalması tahminlerinde ilk çeyrek için yüzde 15, ikinci çeyrek için yüzde 10,2, üçüncü çeyrek yüzde 5,7 rakamlarını açıkladı. Son çeyrek için ise yüzde 2'lik artış bekleniyor.

Ukrayna’nın 2015 yılı için kabul edilen devlet bütçesinde ise enflasyon yüzde 26,7, GSYH'nın azalma oranı ise yüzde 5,5 olarak belirlendi.

QHA