ANTALYA (QHA) - 14 OCAK 2019 -

Antalya Kaleiçinde bulunan, kentin Türk-İslam tarihi açısından en eski yapıtlarından biri olan Antalya Mevlevihanesi uzun süren restorasyonun ardından gün yüzüne çıktı.

Mevlevihane, her ne kadar 16. yüzyılda Sultan II.Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut tarafından hizmete açılsa da binada araştırma yapan bazı arkeolog ve tarihçilerin bulgulara göre 762 senelik bir tarihi barındırıyor. Zira Mevlevihanenin bulunduğu hazirenin tam karşısında Antalya’nın simgelerinden Yivli Minare ve camii bulunuyor. Yivli Minare'nin (1230), Selçuklu Sultanı I. Alâaddin Keykubat’ın şehrin fethedilmesi şerefine yaptırıldığı biliniyor.

İKİ YIL SÜREN MEVLEVİHANE RESTORASYONU SONUNDA BİTTİ

2 yıl süren restorasyonun ardından açılan ve bazı bölümleri yıllar sonra gün yüzüne çıkan, Yivli Minare ve Yivli Minare Camii’nin bulunduğu bölgedeki yapılar topluluğu içinde yüksekçe bir teras üzerinde inşa edilmiş olan Mevlevihâne, dikdörtgen formlu bir yapıda. Hazirede; Mevlevihane Hamamı, Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun türbeleri de, yapı kompleksi içerisinde yer alıyor.

YILLARDIR METRUK HALDE OLAN NİGAR HATUN’UN TÜRBESİ DE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Gün yüzüne çıkan eserler arasında bulunan Teke Beyi Zincirkıran Mehmet Bey (1377) ve Osmanlı padişahı İkinci Bayezid’in eşi, Şehzade Korkut Bey’in validesi Nigar Hatun’un (1450-1503) türbesi de yıllar sonra ilk defa gün yüzüne çıkmış oldu.

Mevlevihane, Antalya Sancakbeyliği sırasında Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut tarafından vücuda getirildi. 19. yüzyıla ait bir kaynakta  “Sultan Korkud-Alâeddin Zaviyesi” için “sahibu-l hayrat ve l-hasenat” denmek suretiyle Mevlevihane’nin bânisi ve vâkıfı olarak Sultan Korkud’a atıfta bulunuluyor. Buradan da söz konusu yapının, 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devrinde Mevlevihane olarak fonksiyon gördüğü anlaşılıyor. Her yönüyle çok bilgili ve alim bir Şehzade olan Korkut'un annesi olan Nigar Hatun da Antalya Sancakbeyliği sırasında oğlu ile Antalya'ya geldikten sonra burada vefat ederek şu an kabrinin bulunduğu yere, Antalya Kaleiçi'ndeki denize nazır türbeye defnedildi.

Şehzade Korkut, (1468-1513) Yavuz Sultan Selim'le girdiği taht mücadelesini kaybederek boğdurulmuştu. Kabri, Bursa'da Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin bulunduğu türbede iken, annesi Nigar Hatun'un ise Antalya'daki türbesi uzun yıllardır unutulmaya yüz tutmuş, uzunca bir süre metruk bir halde bulunuyordu. 

Antalya Mevlevihanesinin Kültür Bakanlığınca restorasyonu sonucu, türbe metruk halinden kurtarılarak ziyarete açılmış oldu. 

QHA