ANKARA (QHA) -

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 21 Kasım tarihinde, "Ukrayna Canlı Hayvan ve Et Raporu" yayımlandı.

Ukrayna, verimli toprakları ve uygun iklim koşulları sebebiyle tarım alanında dünyada en yüksek üretim potansiyeline sahip ülkelerden biri durumunda.

Ülke topraklarının yüzde 55'i ekilebilir tarım arazisi olup, kişi başına düşen arazi miktarı 0,87 hektardır. Eski SSCB döneminde, tahıl, et ve süt üretiminin yaklaşık dörtte biri sadece Ukrayna tarafından karşılanıyordu. 

Türkiye'de et talebini karşılamaya yönelik olarak, 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere; 500.000 adet büyük baş, 475.000 adet küçük baş canlı hayvan ile 75.000 ton büyükbaş hayvan et ithalatının yanı sıra, 31 Ağustos 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, 20.000 ton çeyrek karkas ithalatı için açılan tarife kontenjanları Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Bu itibarla, Ukrayna'da canlı hayvan ve etlerinin (domuz eti hariç) üretim ve tüketim miktarları, satış fiyatları, ihracat ve ithalat istatistikleri ile söz konusu ürünlerin Türkiye'ye ithalatına ilişkin genel bilgi verilmesi amacıyla söz konusu rapor hazırlandı.

Ukrayna’nın bu sektördeki yüksek potansiyeli, düşük maliyet fiyatları, coğrafi yakınlığı, farklı lojistik imkanları ve iki ülke arasındaki çok iyi seviyedeki politik ve ticari ilişkiler dikkate alındığında canlı hayvan ve et konusunda mutlaka üzerinde durulması gereken bir ülke olduğu da çok açık.

Ülkede hayvan varlığı ve fiyatları konusunda Ukrayna Tarım Bakanlığı'ndan güncel bilgi talebi, Ukrayna Hayvan Yetiştiricileri Birliği'ne iletilerek alınan bilgiler bu raporun oluşturulmasına kaynak sağladı.

Rapor şu şekilde:

QHA