WASHINGTON (QHA) 25 TEMMUZ 2018 -

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2014'ten beridir Rus işgalinde olan Kırım'la ilgili bir deklarasyon yayımlandı.

Dışişleri Bakanı Michael Pompeo'ya atıfla yayımlanan deklorasyonda uluslararası hukuku çiğneyerek Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı işgal eden Rusya kınanarak bu yasa dışı hamlenin kesinlikle tanınmayacağı bir kere daha vurgulandı:

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Rusya, Ukrayna'yı 2014'te işgal edip Kırım'ı ilhak etme girişimi aracılğıyla demokratik devletlerin paylaştığı temel uluslararası ilkelerden birini baltalamaya çalıştı: Hiçbir ülke bir diğer ülkenin sınırlarını zorla değiştiremez. Rusya da dahil olmak üzere dünya devletleri, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün bu ilkesine göre herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditten ya da güç kullanılmasından kaçınma sözü verdi. Helsinki Nihai Senedi ile teyit edilen bu temel ilke, paylaştığımız güvenlik ve emniyetin teşkil ettiği temellerden birini oluşturmaktadır.

1940'taki Welles Bildirgesi'nde yaptığımız gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Kremlin'in uluslararası hukuka aykırı olarak zorla ele geçirilen topraklar üzerindeki egemenlik iddialarını kabul etmeyi reddetmeyi politika olarak onaylıyor. ABD, müttefikleri, ortakları ve uluslararası toplumla işbirliği içinde, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini reddetti ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü yeniden sağlanana kadar bu politikayı sürdürme sözü verdi.

ABD, Rusya'ya uzun süredir bağlı olduğu ilkelere saygı gösterip Kırım'ın işgalini sonlandırma çağrısında bulunmaktadır. Demokratik devletler özgür, adil ve refah dolu bir dünya kurmaya çalışırken, uluslararası eşitlik ilkesine olan bağlılığımızı desteklemeli ve diğer devletlerin toprak bütünlüğüne saygı duymalıyız. Rusya, eylemleri aracılığıyla, büyük bir milletten yoksun bir tavır takınmış ve kendisini uluslararası toplumdan ayırmayı seçmiştir.

QHA