ANKARA (QHA) -

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), sözde Ermeni soykırımını inkâr ettikleri gerekçesiyle İsviçre tarafından mahkum edilen 3 Türk vatandaşının ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM'in bu kararı, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirerek sık sık Türkiye aleyhine faaliyet gösteren çevreler için önemli bir ders niteliğini taşıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olarak ifade özgürlüğünün koruması altında bulunduğu ve 1915 olayları ile Holokost arasında tarihsel ve hukuki farklılıklar bulunduğu yönündeki içtihat bir kez daha tescillenmiş, devletimizin 1915 olaylarına ilişkin hukuk zeminindeki haklı tezleri teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “Merçan ve diğerleri - İsviçre” davasına ilişkin olarak 28 Kasım 2017 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararda, 1915 olaylarıyla ilgili beyanlarından ötürü İsviçre tarafından “soykırımı” inkâr ettikleri gerekçesiyle mahkum edilen Ali Merçan, Hasan Kemahlı ve Ethem Kayalı isimli vatandaşlarımızın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Sözkonusu kararı, “soykırım” iddiasını mutlak gerçekmiş gibi kabul ettirme doğrultusundaki girişim ve uygulamalara karşı, demokrasi ve hukuk ilkelerine dayanan çok güçlü bir hukuki tasarruf olarak değerlendirmekteyiz.

AİHM kararıyla, 2015 yılında AİHM Büyük Dairesi tarafından aynı kapsamda “Perinçek-İsviçre” davasında verilen ihlal kararıyla oluşturulan, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olarak ifade özgürlüğünün koruması altında bulunduğu ve 1915 olayları ile Holokost arasında tarihsel ve hukuki farklılıklar bulunduğu yönündeki içtihat bir kez daha tescillenmiş, devletimizin 1915 olaylarına ilişkin hukuk zeminindeki haklı tezleri teyit edilmiştir."

QHA