KİEV (QHA) -

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından sonra Ukrayna Bakanlar Kurulu Sekreterliği'ne bağlı Kırım ve Sivastopol'den Sorumlu Daire kuruldu. Temmuz ayında faaliyete başlayan Daire Başkanlığına Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aslan Ömer Kırımlı atandı.

Kiev Kırım Tatar Derneği’nin resmi sitesinde yayınlanan demeçte Aslan Ömer Kırımlı, başkanlığını yaptığı söz konusu Dairenin faaliyetlerini anlattı.

Başkanlığını yaptığınız kurumun görevleri ve yürütülen faaliyetler nelerdir?

Kırım ve Sivastopol'den Sorumlu Daire Ukrayna Bakanlar Kurulu Sekreterliği'ne bağlı bir alt bölüm, bundan dolayı Bakanlar Kurulu’nun tüzüğüne uygun olarak Dairemizin görevleri arasında Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’de ilhakın neden olduğu olumsuz sonuçların giderilmesinden sorumlu yürütme organlarının çalışmalarının koordinasyonuna yönelik faaliyetlere organizasyon, araştırma ve enformasyon desteği sağlamak yer alıyor.

Ayrıca Daire, yasama organlarının, hükümetin çalışma planlarının yerine getirilmesi faaliyetlerinin Bakanlar Kurulu tarafından koordinasyonunu  sağlıyor, yasa tasarılarını inceliyor ve raporlar hazırlıyor, Bakanlar Kurulu’nda ele alınan konulara ilişkin analitik, enformasyon, danışma belgeleri hazırlıyor ve benzer faaliyetlerle ilgileniyor.

Bununla birlikte Kırım ve Sivastopol'den Sorumlu Daire, Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması’nın hayata geçirilmesi faaliyetlerine katılıyor.

Dairemizin esas amacı Kırım’ın geri alınması, Kırım yarımadasının Ukrayna’nın hukuk alanına dönmesi, Kırım yarımadasında ikamet eden ve Ukrayna’nın ana kısmına taşınmak zorunda kalan Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak.

Dairede, Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı ve 3 uzman olmak üzere 5 kişi çalışıyor. Tüm çalışanların devlet yönetimi, uluslararası ve ulusal hukuk, ekonomi alanında çalışma deneyimi var.

Ülkemizin bulunduğu koşullar, her bir kişinin olabildiği kadar etkin, üstlendiği görevleri zamanında ve tam olarak yerine getirmesini gerektiriyor.

İlhaktan zarar gören vatandaşlar Daireye başvuruyor mu?

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında Ukrayna Bakanlar Kurulu kararıyla Kırım Özerk Cumhuriyeti, Sivastopol şehri ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Servisi kuruldu. Söz konusu yürütme organı, vatandaşlar ve şirketlerin Kırım’ın ilhakı sonucu doğan sorunlarla ilgileniyor.

Ancak Devlet Servisi Başkanlığına henüz kimsenin atanmaması, vatandaşlara ve şirketlere desteğin sağlanmasını engelliyor.

Daha önce belirttiğim gibi, Başkanlığını yaptığım Daire, yürütme organlarının çalışmalarının koordinasyonuna yönelik faaliyetleri yürütüyor.

Daire, bize başvuruda bulunan vatandaş ve şirketlerimize yardım edebiliyor, Bakanlar Kurulu ve Sekreterliği yöneticilerinin konuyla ilgili kararlarının tasarıları hazırlanıyor.

Dairemiz yetkisinde olmayan konularda ise, hızlı tepki veren ve vatandaşlarımıza yardım eden Kiev Kırım Tatar Derneği’nin imkanlarından faydalanıyoruz.

Faaliyetleriniz kamuya açık şekilde mi yürütülüyor?

Bakanlar Kurulu Sekreterliği’nin faaliyetlerinin özelliği dikkate alınırsa, çalışmalarımız Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar Kurulu Sekreterliği Yöneticilerinin kararlarını hazırlamak, söz konusu belgeler ise kamuya açık değil, bundan dolayı Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun resmi sitesinde yayınlanmıyor.

Ama halka açık olan çalışmalarımız da var. Dairemiz, Kırım’ın ilhakından sonra meydana gelen sorunların çözümü konusunda yapılan toplantılara katılıyor ve benzer toplantılar düzenliyor.

Kamuya açık olan faaliyetlerimize ilişkin daha ayrıntılı bilgiler kişisel Facebook ve Twitter sayfalarımdan öğrenilebilir.

Ayrıca “Kırım serbest ticaret bölgesinin kurulması ve Ukrayna’nın geçici olarak işgal edilen kısmında ekonomik faaliyetlerin özelliklerine ilişkin” Ukrayna yasasına dikkat çekmek isterdim.

Söz konusu yasanın detaylı incelenmesinden sonra Dairemiz, Bakanlar Kurulu Sekreterliği adına rapor hazırladı. İlgili raporda, yasanın Ukrayna Anayasası ve yasalarına aykırı olduğu, Kırım’da ikamet eden veya yarımadanın dışında olan Kırım sakinleri ve şirketlerinin haklarını ihlal ettiği kaydedildi.

Raporu hazırladığımızda, tüm ilgili bakanlıklar yasayı onaylamıştı ve Kırım ve Sivastopol'den Sorumlu Daire fiilen bir içtihat oluşturdu: yasayı olumsuz değerlendirdi ve değişiklik yapılmadan böyle bir yasanın yürürlüğe giremeyeceği kararına vardı.

Günümüzde söz konusu yasa geniş yankılar uyandırdı, vatandaşlar ve şirketlerimiz tarafından olumsuz olarak nitelendirildi, bu ise insan ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin sağlanması gibi hassas sorunların çözümü konusuna olabildiği kadar sorumlu şekilde yaklaşılması gerektiğini sergiliyor.

QHA