ANKARA (QHA) 23 TEMMUZ 2018 -

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri komisyondan geçti.

SÜRE 21 GÜN, BEDEL 15 BİN TL

Bedelli askerlikte 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 Bin TL yaş sınırı 25 olarak kabul edildi. 

Askerliğini bedelli yapacaklara gündüzleri askeri, akşamları ise teorik eğitim verilecek.

38 YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Ayrıca, yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarıldı, 38 yaş sınırı ise kaldırıldı.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLARIN DURUMU

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

QHA