NEW YORK (QHA) 23 HAZİRAN 2018 -

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya'ya Moldova'da bulunan askerlerini gecikmeksizin çekmesi çağrısında bulunan karar kabul edildi.

Moldova'nın sunduğu ve Kanada, Gürcistan, Romanya ile Estonya'nın destek verdiği karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul gördü.

HANGİ ÜLKELER DESTEKLEMEDİ?

Karara 64 ülke destek verdi, 14 ülke karşı çıktı, 83 ülke ise çekimser kaldı.

ABD, Kanada, Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz gibi ülkeler karara kabul oyu verirken, Ermenistan, Beyaz Rusya, Küba, İran, Nikaragua, Suriye ve Venezüella gibi ülkeler Rusya'nın yanında yer alarak öneriyi reddettiler.

Rus askerlerinin Moldova'nın ve BM'nin izni olmadan ülke topraklarında varlığını sürdürmesinden derin endişe duyulduğu belirtilen kararda Rusya'ya, askerlerini gecikmeksizin Moldova'dan çekmesi çağrısında bulunuldu.

TRANSDİNYESTER'DEKİ RUS İŞGALİ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya, Moldova’nın Transdinyester bölgesine askeri birliklerini yerleştirmişti. Rusya, 1992 yılından beri Kolbasna köyünde bulundurduğu tank ve zırhlı araç destekli iki tabur askeri gücünü bugün hala koz olarak elinde tutuyor. Ayrıca bölgede 150 bin civarında Rus pasaportu taşıyan vatandaş da Rusya lehine potansiyel bir güç olarak yerini koruyor.

BM üyesi hiçbir ülkenin devlet olarak tanımadığı Transdinyester'i dünyada sadece Rus işgali altında bulunan Gürcistan’ın Güney Osetya ve Abhazya bölgeleri  tanıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Moldova ile Transdinyester arasında 1993'ten bu yana sorunun çözümüne yönelik müzakereler yürütülüyor.

Ekonomik olarak zor durumdaki Transdinyester bölgesinin desteklenmesi için Rusya her yıl 1 milyar dolardan fazla kaynak aktarıyor.

MOLDOVA'NIN ATTIĞI ADIMLAR

2017 yılının mayıs ayında Moldova Anayasa Mahkemesi, Rus askeri birliklerinin ülkenin Transdinyester  bölgesinde bulunmasının işgal olarak kabul edildiğini ve anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Kararda, Moldova topraklarının yaklaşık yüzde 11’nin işgal altında olduğu ve Rus silahlı kuvvetlerinin Moldova’nın Transdinyester bölgesinden geri çekilmediği belirtildi.

Moldova Parlamentosu, 21 Temmuz 2017'de, Rus askerlerinin Transdinyester topraklarından çekilmesinin talep edilmesine ilişkin beyannameyi kabul etmişti.

QHA