PRİŞTİNE (QHA) 25 OCAK 2019 -

Bosna Hersek dış ticaret ve Ekonomi İlişkiler Bakanlığı 24 Ocak'ta Bosna ve Kosova heyetleri arasında Priştine’nin Bosna ürünlerine vergiyi uygulamasının tartışıldığı bir görüşme yaptı.

Kosova Haber'in aktardığına göre taraflar görüşmelerin başlaması hususunda mutabakata varırken, kısa bir dönem içerisinde yetkili kurumların insanlar ve malların serbest dolaşımlarının yanısıra hizmetlerde de mevcut engellere en iyi çözümlerin bulunması dile getirildi. Yerel iş adamların zararlarının engellenmesi için sorunların acilen çözümlenmesini ısrar eden Bosna-Hersek heyeti, verginin geçici olarak kaldırılmasını talep etti.

Aynı zamanda Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan diğer ülkeler modeline göre, insanların serbest dolaşmalarına dair bir çözümün bulunması ve vize rejiminin düzeltilmesi için çözüm talep edildi. Kosova heyeti bu taleplere cevaben en kısa bir zamanda Bosna ve Kosova arasında belgelerin tanınması ve vize serbestisi sorunun çözümlenmesini talep ederek Bosna-Hersek tarafının  girişimi hakkında yetkili makamları bilgilendireceğini duyurdu.

QHA