BAKÜ (QHA) -

Kırım Tatar Milli Meclis (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gitti.

Çubarov’un Bakü’de olduğu 30 Haziran ile 2 Temmuz arası tarihleri için Kırım Tatar Milli Meclisi başkanlığını vekaleten başkan yardımcısı Ahtem Çiygöz’e bıraktı.

KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Çubarov’un AGİT Parlamenter Asamblesi toplantısında Kırım ve Kırım Tatarlarından bahsedeceğini ve özellikle Kırım'da insan kaçırma, evlerin aranması ve zenofobi olayları hakkında bilgi verecek.

Nariman Celal, “Dünya toplumunun dikkatinin hep Kırım ve Kırım Tatarlarının üzerinde olması çok önemli. Otorite sahibi uluslararası anayasalarının Kırım Tatarlarının köklü halk olarak tanıması ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemesi bizim için çok önemli” dedi.

AGİT Parlamenterler Asamblesi, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın 57 Devletlerin parlamentolarını birleştiren parlamentolar arası bir kuruluş.

QHA