KİEV (QHA) -

Bilindiği gibi Ukrayna Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Rusya’nın saldırgan ülke olarak tanımlandığı yasa tasarısında, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a değinilmiyor ve sadece Donbas’tan söz ediliyor. Bu durumun milletvekilleri arasında birçok tartışmaya neden olduğu biliniyor. Milletvekillerinin bir kısmı, yasa üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılarak ilgili hatanın düzeltilmesi gerektiğini savunuyor. 
 
Konuyu QHA muhabirine yaptığı açıklamada yorumlayan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov,  içeriğinde Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a değinilmeyen Donbas’ın yeniden entegrasyonu ile ilgili yasasının ikinci okumada kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.
 
7163 sayılı sayılı yasa tasarısına mutlaka gereken düzeltmelerin getirilmesi gerektiğini söyleyen Refat Çubarov, Donbas ve Kırım’ın Rus işgali altında olduğundan dolayı bir bölgeden söz edip diğerini görmezden gelinmesinin doğru olmadığını belirtti.

Çubarov, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun katılımıyla düzenlenen partinin Parlamento grubu toplantısında, herhangi bir işgal edilen bölgeye yönelik devlet egemenliğinin sağlanması ile ilgili ayrı bir devlet politikasının olmaması gerektiğine ilişkin iki kez konuştum. Rusya'yla savaş meselesi ile ilgili konular başta olmak üzere bunu hiçbir zaman kabul etmem. Kırım ve Donbas’ın geri alınması konusunda bazı farklı özellikler söz konusu olsa da buna rağmen bizim Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik olan ilkesel tutumumuz bir olmalı. Geçici işgal altındaki Kırım ve Donbas’a ilişkin eylemlerimizi ayrı olarak görüşmemeliyiz ve uluslararası ortaklarımıza da sırayla sunmamalıyız” diye kaydetti.
 
Milletvekillerine, hem batılı ortaklara hem saldırgan Rusya'ya Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün uluslararasınca kabul edilen sınırlar çerçevesinde yeniden tesis edilmesi çerçevesinde ortak bir formül sunma teklifinde bulunan Refat Çubarov, Parlamento tarafından kabul edilen yasa tasarısının başlığı başta olmak üzere yasa metninin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Çubarov’un söylediğine göre belgenin başlığının “Geçici Olarak İşgal Edilen Bölgelerde Ukrayna Egemenliğinin Yeniden Sağlanmasına Yönelik Devlet Politikasının Özellikleri İle İlgili” olarak değiştirilmesi gerekiyor. 
 
Rusya Federasyonu’nun Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgelerinin yanı sıra Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehrini de işgal ettiğinin hiçbir durumda unutulmaması gerektiğini dile getiren Çubarov açıklamasına, “Belge 
metninden söz etmek gerekirse, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın bir kısmını cinai şekilde işgal etmesini kabul etmeden” denilen maddede Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehri, Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgeleri belirtilmeli. Ardından belgede, “Rusya Federasyonu’nun, silahlı kuvvetlerinin, diğer askeri örgütlerinin ve Rusya Federasyonu’nun Kırım Özerk Cumhuriyeti, Sivastopol şehri ve Donetsk ile Lugansk illerinin ayrı bölgelerindeki işgalci yönetimlerinin eylemlerinin uluslararası düzeyde varılan anlaşmaları kaba şekilde ihlal ettiği belirtilerek” ifadesine yer verilmeli. Ukrayna devletinin işgal edilen bölgelerine yönelik tek politikayı oluşturabilmemiz için benzer düzeltmeler yasa tasarısı metninin tamamında yapılmalı. Çoğunun belirli bir önceliği belirlememizi istediğinden dolayı ortaklarımız bunu beğenmeyebilir. Ancak bu düzeltmelerin olduğu yasa tasarısını kabul edersek bu, Ukrayna ve batılı ortaklarımız nezdinde belirli bir önceliğin belirlenmesine izin vermeyecek. Bunun, Rus işgalci yönetimin esiri olan insanlara yönelik ahlaksız ve cinai bir davranış olduğunu düşünüyorum” diye devam etti.

İkinci okumaya kadar yasa tasarısında Kırım ile ilgili tüm düzeltmelerin dikkate alınacağı ve Donbas’ın yeniden entegrasyonu ile ilgili yasa tasarısının bir bütün olarak kabul edilebileceği ümidini paylaşan Çubarov, teklif ettiği düzeltmelerin kabul edilmemesi halinde tasarıyı desteklemeyeceğini bildirdi. 
 
Refat Çubarov bunun dışında, “Parlamentoda birinci okumada yapılan oylamada farklı davranan parti parlamento gruplarının işgal edilen yarımada konusunun tasarıya dahil edilmesi isteğinde bir çelişki yok. Bunun, onların Kırım ve Minsk Anlaşmalarına yönelik samimi tutumu olduğu ümidindeyim. Bununla birlikte Parlamento’da 3 alternatif yasa tasarısı var ve onları hazırlayan gruplar, hazırladıkları belgelerin esas alınmasını istiyor. Bu tasarılar bağlamında Kırım ve Donbas’ın birleştirilmesi, Minsk Anlaşmalarının kaldırılması isteği de izlenebilir” diye kaydetti.
 
Ayrıca Çubarov, birinci okumada Donbas’ın yeniden entegrasyonu ile ilgili yasa tasarısı için oy kullanmayan parlamento gruplarının, belgede yapılacak düzeltmelerin ele alınacağı görüşmelere katılacakları ümidini dile getirdi. 
 
Bilindiği gibi Ukrayna Parlamentosu, 6 Ekim tarihinde 7163 sayılı “Donetsk ve Lugansk İllerinin Geçici Olarak İşgal Edilen Bölgelerinde Ukrayna Egemenliğinin Sağlanmasına Yönelik Devlet Politikasının Özellikleri İle İlgili” yasa tasarısını kabul etti.
 
Söz konusu yasa tasarısına göre Rusya saldırgan ülke olarak tanımlandı. Ayrıca tasarıya göre, geçici olarak işgal edilen toprakların sınırlarını Ukrayna Savunma Bakanlığı belirliyor. Geçici işgal yasa dışı kabul edilerek Rusya Federasyonu’na herhangi bir toprak hakkı tanımıyor. Ukrayna devleti, Donbas sakinleri ve şirketlerinin Ukrayna yasaları uyarınca edinilmiş mülk ve arazi hakları da korunuyor. 
 
Donetsk ve Lugansk bölgelerinin işgal edilen topraklarında egemenliğin sağlamasına ilişkin devlet politikasının amacı; buraların kurtarılması, anayasa düzeninin geri kurulması, Rus saldırganlığı dolayısıyla zarar gören vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması şeklinde belirtiliyor.
 
Donbas’taki Rus askeri saldırganlığını püskürtmek ve ona karşı koymak için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Ulusal Polis ve diğer silahlı gruplar kullanılırken bu meyanda Ukrayna’nın Rus askeri saldırganlığa karşı koyması da Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesine ve Ukrayna yasalarına dayanıyor.

QHA