ANKARA (QHA) -

İşgalci Rus yönetiminin Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Umerov ile Kırım Tatar aktivistlerine karşı açtığı sözde davalarda savunma avukatı olarak görev yapan Avukat Nikolai Polozov ve Avukat Emil Kurbedinov'un FSB tarafından peşpeşe gözaltına alınmasının ardından QHA'ya açıklama yapan Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar, "Kırım'ın bir hukuk cehennemine dönüştürüldüğünü" ifade etti.

Bayar, açıklamasında; "Dün (25 Ocak) Avukat Nikolai Polozov'un kısa süreliğine gözaltına alınması, hemen sonrasında bugün (26 Ocak) Avukat Emil Kurbedinov'un gözaltına alınması ve bürosunda arama yapılması hukukun "iddia, savunma ve hüküm" adı verilen üç temel sacayağından en kutsalı sayılan "savunma" ayağının Kırım'da artık varolmadığını ve bundan sonra da varolmasının mümkün olmadığının ispatıdır. İşgalci Rus idaresi, Kırım Tatarlarının haklarını sözde davalarda savunmakta olan Avukatlarımızı gözaltına alarak diğer avukatlara ve hukukçulara gözdağı vermekte, açıkça tehdit etmektedir. Böylelikle işgalci rejime muhalif olanların adli yardımla kendilerini savunmalarının önüne de geçmekteler.İşgalciler, Kırım'da işgale direnen insanlara karşı açılacak sözde davalarda onları savunacak cesur hukukçular bulma ihtimalini imkansız hale getirmek istemektedir. Özetle insanların savunma hakkı alenen ellerinden alınmaktadır."

Nikolai Polozov ve Emil Kurbedinov'un gözaltına alınmasını insan hakları metinleri açısından da değerlendiren Bayar; "Bu gözaltılar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin sırasıyla 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddelerine açıkça aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkı'nı düzenleyen 6. maddesi de çok etkili bir şekilde ihlal edilmiştir. Rusya Federasyonu, bir kez daha imza attığı sözleşmeleri çiğnemiştir. Keza, hukuk devletlerinde savunma görev ve yetkisini kullanan avukatların masuniyeti, bağımsızlığı ve dokunulmazlığı ilkelerinin işgal altındaki Kırım'da varolmadığı bu gözaltılarla ispat edilmiştir. Kırım, işgalciler tarafından tam bir hukuk cehennemine dönüştürülmüştür." dedi.

QHA