ESKİŞEHİR(QHA) -

Eskişehir'de düzenlenen Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar belli oldu. İşte DKTK Yönetim Kurulu kararları:

    Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu 29/31 Temmuz 2016 tarihlerinde Eskişehir’de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

    1-Kaçırılan Yönetim Kurulu üyemiz Ervin İbragimov ve Kırım’ın işgalinden sonra işgalci Rusya rejimi tarafından öldürülen, kaçırılan ve siyasi tutuklu olarak rehin tutulan Kırım Tatarları ve Ukrainler hakkında beyanatın kabul edilerek, ilan edilmesine;

    2-Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti hakkında Ukrayna anayasasında gerekli değişikliklerin yapılması hususunda kabul edilen müracaatnamenin Ukrayna  Cumhurbaşkanlığı’na ve Ukrayna Parlamentosu’na gönderilmesine;

    3-Kırım’ın işgalinden sonra öldürülen, kaçırılan ya da tutuklanan Kırım Tatarları ve Ukrainler ile ilgili olarak, dünya çapında tüm Kırım Tatar sivil toplum kuruluşları ile birlikte;

    -Kırım’ın ve işgalden sonra yaşanan insan hakları ihlallerinin kamuoyuna anlatılması için konferanslar, fotoğraf sergileri ve benzeri etkinlikler düzenlenmesi,

    -Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla gerekli broşür, afiş ve flyer gibi materyallerin bastırılarak dağıtılması,

    -KTMM, Kırım Tatar Maaliy Merkezi, sivil toplum kuruşunun başlattığı “#ErvinQayda?” mottolu aktivitilere dünya çapında destek verilmesi; bu motto altında imza kampanyaları, internet kampanyaları ve benzeri düzenlenmesi,

    -Bu hususlarla ilgili olarak Lahey’deki Uluslar arası Ceza Mahkemesi’ne müracaatta bulunulmasına,

    Faaliyetlerin derhal başlatılmasına; ilerleyen süreçte yapılacak işlerle ilgili olarak iş programı ve eylem planı yapmak üzere Mükremin Şahin ve Namık Kemal Bayar’ın görevlendirilmesine;

    4-Kongre Yönetim Kurulumuz yanında çalışmalar yapmak üzere Yaşlıq Qolu’nun kurulmasına, yaşlıqla alakalı konularda Nedim Useinov, Metin Ömer ve Ali Emrullayev’in koordinatör üye olarak görevlendirilmesine, Kırım Tatar Yaşlık Kurultayı Koordinasyon Kurulu içinden belirlenecek temsilcilerle birlikte yaşlıq konularında çalışmalar başlatılmasına,

    5-Kırım Tatar gençlerinin ve çocuklarının eğitimine yardım amacıyla uluslar arası faaliyet gösterecek burs fonu oluşturulmasına; bu burs fonunun çalışma esaslarının ve yöntemlerinin belirlenmesi için çalışmalar yapmak üzere Enver Aydoğan, Mükremin Şahin, Adas Jakubauskas ve İsmet Yüksel’in vazifelendirilmesine,

    6-Kongrenin tescil edilmesi konusunda Genel Başkan Yardımcısı Lenur İslamov’un da görevlendirilmesine,

    7-Bir sonraki toplantının olağan toplantı takvimine göre Kyiv ya da Varşova’da yapılmasına, bu hususta Kongre Başkanı’nı ile birlikte karar verilmesine,

    Karar verildi.

 

QHA