ANKARA (QHA) -

 

-BASIN DUYURUSU-

 

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ HAKKINDA

 

            Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin I. Toplantısı 2009 yılı Mayıs ayında Vatan Kırım’ın başkenti Akmescit’te toplanmıştı. Kongre’nin I. Toplantısı, 12 ülkeden 160’dan fazla Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşu ve organizasyonunu temsilen 800 delegenin katılımı ile gerçekleştirilmişti.

            Kırım Tatarlarının tarihî yurdu Kırım, 27 Şubat 2014 tarihinde bir kez daha Rusya tarafından yasadışı ve her türlü uluslar arası hukuk ve etik kurallara aykırı şekilde işgal edilmiştir. Bu işgalin ilk gününden itibaren Kırım’ın aslî ve yerli halkı olan Kırım Tatarlarına karşı kanunsuz işgal idaresinin ve Moskova yönetiminin sistematik baskıları uygulanmaya başlanmıştır. Tüm bu baskıların yegâne gayesi; Kırım’ın tıpkı 1783 yılındaki ilk işgalden sonra uygulanmaya başlanan Tatarsızlaştırma politikasının hedeflerini bir kez daha hayata geçirmek ve Karadeniz’de Rusya hakimiyetini kurmaktır. 1783-1922 yılları arasında 1 milyondan fazla Kırım Tatarı, Rus devletinin baskıları ve zorlamasıyla vatanları Kırım’dan göçe zorlanmış ve nihayet 18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Tatarları, nüfuslarının %46’sını kaybettikleri toplu Sürgün ve Soykırım suçunun mağduru olmuştur.

Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Sürgün bölgelerinden vatanlarına dönebilen 350.000 Kırım Tatarı bugün yine aynı totaliter baskılar altında ve tarihten silinme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 27 Şubat 2014 tarihinden bugüne kadar 15.000 Kırım Tatarı baskılar nedeni ile Kırım’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra, Kırım Tatar toplum ve siyaset liderlerine Rusya rejimi tarafından Kırım’a giriş yasağı konulmuş, Kırım Tatarlarının demokratik yöntemlerle seçilen ve dünyada barışçıl yerli halk özyönetim sistemine örnek olarak gösterilen yegâne özyönetim organı Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’nin tüm varlıkları gaspedilmiş ve Meclis işleyemez hale getirilmiştir. Kırım Tatarlarına yönelik adam kaçırma ve cinayet, ev baskınları, haksız gözaltılar, uzun süreli tutuklamalar, basın yayın organlarının kapatılması, millî eğitime yönelik yasaklar artarak devam etmektedir 

Bu durum karşısında 1783 yılındaki ilk işgalden bu yana Kırım’ı terk ederek dünyanın pek çok farklı ülkesine dağılan Kırım Tatarlarına ait sivil toplum kuruluşları, toplum önderleri, siyasetçiler, kitle iletişim organları temsilcileri, bilim insanları, insan hakları savunucuları ve önde gelen aktivistler; en fazla Kırım Tatar diasporası nüfusunun yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin II. Toplantısını yapmak üzere karara varmışlardır 

Bugüne kadar 12 farklı ülkeden 180 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu Kongreye katılım müracaatında bulunmuştur.

Kongreye katılacak Teşkilatlar, Kırım’da yaşanan yasadışı işgal karşısında uluslar arası alanda işbirliği, Kırım Tatar halkının maruz kaldığı yok olma tehdidi karşısında birlikte yapılacak faaliyetler ve Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin kurumsal olarak hayata geçirilerek faaliyetlerin uluslar arası ve yerel anlamda koordinasyonu ile görevlendirilmesi hakkında oluşturulan Gündemle 1-2 Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde aşağıda yer alan Program ve Gündem dahilinde bir araya gelecektir.

Kongreye TBMM’yi temsilen Başkan Vekili Naci Bostancı, Türk hükümetini temsilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Cumhurbaşkanını temsilen Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, siyasi parti temsilcileri, çeşitli ülkelerin Ankara’daki büyükelçi ve misyon temsilcileri, Türkiye, ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve basın mensubunun katılması bekleniyor.

Değerli medya organları ve Basın mensuplarına duyurulur.

 

                                                                                  Dünya Kırım Tatar Kongresi

                                                                                 II. Toplantısı Hazırlık Komitesi

 

 

 

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ II.TOPLANTISI

PROGRAMI VE GÜNDEMİ

(31 TEMMUZ-2 AĞUSTOS 2015/ANKARA-TÜRKİYE)

 

 

31 Temmuz 2015-Cuma      :

Delege ve Misafirlerin Ankara’ya gelişi, otele yerleşme ve kayıt işlemleri

 

01 Ağustos 2015-Cumartesi :

 

08:30-09:45    :Delege ve misafirlerin kayıt işlemleri

 

10:00-12:30    :-Açılış (Millî marşlar-Dua)

                         -Açılış Konuşması

                        -Protokol Konuşmaları

                                  

                        -Açılış Bildirgesi

 

12:30-14:00    :Öğle Yemeği

 

14:00-16:00    :I.Oturum

                        -Kongre Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi-Sekreterya Oluşturulması

                        -Kongre Çalışma Prensipleri’nin görüşülmesi, kabulü ve Bildirge ilanı

-Vatan Kırım’ın işgali karşısında uygulanacak stratejilerin görüşülmesi ve Bildirge’nin kabul edilerek ilanı

 

16:00-16:30    :Ara

 

16:30-18:30    :II.Oturum

                        -Kongre Anatüzüğünün görüşülmesi ve kabulü

                        -Kongre Başkanı’nın seçimi

                        -Kongre Başkanı’nın konuşması

 

19:30              :Akşam Yemeği

21:30              :Gala Programı-Kırım Tatar Kültür Gecesi

 

02 Ağustos 2015 Pazar         :

 

10:00-12:30    :III.Oturum

                        -Kongre Yönetim Kurulunun seçimi

                        -Kongre Denetim Kurulunun seçimi

-Anatüzük gereği Konsey ve Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler ile diğer hususların görüşülmesi ve kabulü

-Bir sonraki Kongrenin toplanacağı yerin belirlenmesi

 

12:30-14:00    :Öğle Yemeği

 

14:00-16:00    :IV.Oturum

                        -Kongre Sonuç Bildirisinin görüşülmesi ve ilanı

                        -Dünya kamuoyuna müracaatın görüşülmesi ve ilanı

                        -Ukrayna Cumhuriyetine müracaatın görüşülmesi ve ilanı

                        -Kırım Tatar halkına müracaatın görüşülmesi ve ilanı

 

16:00-17:00    :Kongre Başkanının kapanış konuşması ve Kapanış

QHA