ANKARA (QHA) -

-DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ II.TOPLANTISI

KATILIM DÜZENİ HAKKINDA-

 

            31 Temmuz-2 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek Dünya Kırım Tatar Kongresi II. Toplantısına katılacak Delegeler, Misafirler ve Davetliler için katılım düzeni aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

1-Tanımlar    :

a)Delegeler     : Kongreye katılma prensip ve şartlarına uyan Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşlarınca, bu kuruluşları temsil etmeye, bu kuruluşlar adına Kongrede beyanatta bulunmaya, oy kullanmaya, Kongre organlarına aday olmaya, seçme ve seçilmeye yetkilendirilmiş temsilcilerdir. 

            Delegeler, Kongre süresince kayıt esnasında kendilerine verilen yaka kimlik kartlarını yanlarında taşımak zorundadırlar. Kartın kaybolması halinde derhal Kayıt Masasına başvurulmalıdır. 

b)Misafirler   : Kongreye katılma prensip ve şartlarına uyan Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşlarınca, Kongreye katılmak, görüşmeleri dinlemek ve izlemek üzere Misafir olarak bildirilen kişilerdir. Misafirlerin, Delegelere ait hak ve yetkileri kullanması mümkün değildir.  

            Misafirler, Kongre süresince kayıt esnasında kendilerine verilen yaka kimlik kartlarını yanlarında taşımak zorundadırlar. Kartın kaybolması halinde derhal Kayıt Masasına başvurulmalıdır.

 

c)Davetliler    : Kırım Tatar Millî Meclisi ve Kongre Hazırlık Komitesi tarafından belirlenerek Kongreye katılmak üzere davet edilen devlet adamları, bilim adamları, yabancı misyon temsilcileri, basın ve yayın organları mensupları, Kırım Tatar Millî hareketinde ve teşkilatlarda hizmeti geçenler, bürokratlar ve sair kişiler arasından davet edilen şahıslardır. Davetlilerin, Delegelere ait hak ve yetkileri kullanması mümkün değildir.

            Devlet adamları dışındaki davetliler Kongre süresince kayıt esnasında kendilerine verilen yaka kimlik kartlarını yanlarında taşımak zorundadırlar. Kartın kaybolması halinde derhal Kayıt Masasına başvurulmalıdır.

 

2-Salon Girişi            :

            Delege, Misafir, Davetli ya da Görevli yaka kartı bulunmayan şahısların Kongre Ana Salonu’na girmelerine izin verilmeyecektir. Bu hususta ısrar eden kişiler Görevliler ve Güvenlik tarafından alan dışına alınacaktır.

           

3-Medya organları mensupları       :

            Kongreye katılmak üzere e-posta ve sair iletişim vasıtalarıyla akredite olan medya organları ve basın mensuplarının toplantıdan önce Kayıt Masasına müracaat ederek yaka kartlarını almaları zorunludur.

Akredite olmak isteyen medya organları ve basın kuruluşlarının dunyaqirimtatarkongresi@gmail.com adresine e-posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

4-Diğer Hususlar 

     

            a)Kongre alanında dergi, gazete, broşür, yazılı, görsel ve işitsel materyallerin dağıtımı Hazırlık Komitesi’nin iznine tabidir. Bu gibi materyalleri dağıtmak isteyenlerin ilgili materyalin dijital bir örneğini de eklemek suretiyle dunyaqirimtatarkongresi@gmail.com adresine 31.07.2015 tarihine kadar müracaat etmek suretiyle izin almaları zorunludur.

            İzinsiz dağıtılan materyaller görevliler ve güvenlik tarafından toplanacaktır. İzin alınmaksızın dağıtım yapmak konusunda ısrar edilmemesi önemle rica olunur.

            b)Katılımcıların, her türlü konaklama ve hizmet konularında Kayıt Masalarına danışmaları gerekmektedir.

            c)Kayıt işlemlerinin zamanında yapılması ve gecikme olmaması için tüm Katılımcıların 1 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 08:30’dan itibaren Kongre salonuna intikal etmeleri önemle rica olunur.

            d)Konaklamalı katılımcıların konaklayacakları oteller önceden teklif eden Teşkilatlara ya da davetname sahiplerine bildirildiğinden 31.07.2015 tarihinde giriş yapacak ilgililerin aynı gün saat 14:00’den sonra konaklayacakları otellere; 01.08.2015 tarihinde giriş yapacakların Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’ne 08:30’dan itibaren intikali gerekmektedir. The Greenpark Otel’de konaklayacakların Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’ne transferleri sağlanacaktır.

            Kongreye iştirak edecek Teşkilatların Kayıt Formlarında bildirdikleri e-posta adreslerine ayrıntılı bilgi gönderilmiş olup, delege ve misafir olarak akredite olanların Teşkilatları ile irtibata geçerek bilgi almaları rica olunur.

 

           

                                                                                  Dünya Kırım Tatar Kongresi

                                                                                 II. Toplantısı Hazırlık Komitesi

 

QHA