ANKARA (QHA) 31 TEMMUZ 2018 -

Rusya'nın yasama organı olan Duma 25 Temmuz’da anadil eğitimini zorunlu olmaktan çıkarmıştı. Rusya'da Tatarca gibi "özerk" cumhuriyetlerin resmi dilleri dahi zorunlu olarak okullarda okutulmayacak.

Dünya Kırım Tatar Kongresi konu ile alakalı bir bildiri yayınladı. DKTK'nın yayınladığı bildiri şöyle;

DÜNYA KIRIM TATAR KONGRESİ’NDEN

"Rusya Federasyonu Devlet Duması tarafından 25 Temmuz 2018 tarihinde kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya Federasyonuna bağlı Federe Cumhuriyetler ve Özerk Bölgelerde yaşayan yerli halkların anadilde eğitim zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Söz konusu yasa tasarısının 2018 yılının sonbaharında Duma’da kabul edilerek yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Bu yasa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Birleşmiş Milletler Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dinsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri’ye, 13 Eylül 2007 tarihli ve 61/295 sayılı Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı, insan hak ve hürriyetlerine doğrudan tecavüz eden nitelikte bir yasadır.

Tarihî süreç boyunca Rusya Çarlığı, Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya Federasyonu’nun yayılmacı ve işgalci Kremlin yönetimi politikaları, işgal ettikleri topraklarda yaşayan tüm halkları soykırım ve asimilasyon uygulamaları ile yok etmeyi amaçlamıştır.

Kremlin rejiminin yıllardır hazırlığını yaptığı bu yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile bugün başta 2014 yılında Rusya Federasyonunca işgal edilen Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları, Ukrainler ve gayriRus halklar olmak üzere, Rusya’nın tarih boyunca yayılmacı politikaları ile işgal ettiği İdil-Ural, Kafkasya, Sibirya ve Uzak Asya’da yaşayan onlarca yerli halk ve azınlık anadillerini tamamen kaybedecek ve Rusya tarafından asimile edilerek dünya üzerinden silinecektir. Bu, kültürel bir soykırımın ilk adımıdır.

Ne yazık ki işgalci Rus idaresinin yüzyıllar boyunca devam eden soykırım politikalarına karşı bugünkü Rusya Federasyonu’nu oluşturan Federe Devletlerin hükûmet ve idareleri tepkisiz kalmakta ve adeta kendi halklarının sonunu hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bugün Rusya yönetiminin tarih boyunca işgal ettiği topraklarda yaşayan halklar da kendi millî haklarını yeterli derecede savunamadı ve tarih boyunca uğradığı felaketlere bir yenisi daha eklendi.

Bu itibarla Dünya Kırım Tatar Kongresi,

Rusya Federasyonu’nda yaşayan ve Rus olmayan bütün halkları, kendilerini yok etme kastını taşıyan yasa tasarısına ve işgalci Kremlin idaresine karşı “yaşam haklarını” korumak üzere mücadele etmeye ve meydanlara çıkmaya,

Rusya Federasyonu içinde yaşayan gayriRus halkları soykırıma uğratarak yok etmeye kast eden bu yasa tasarısına karşı bütün devletleri ve uluslararası kuruluşları Kremlin yönetiminin bu uygulamasına şiddetle ve en sert şekilde tepki vermeye davet ediyoruz."

Saygılarımızla

QHA