GENİÇESK (QHA) -

Ukrayna’nın Herson ili Geniçesk ilçesi Sçastlivtsevo köyünde 16 Ocak'ta düzenlenen Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu’nun 3. Toplantısında alınan kararlar dünya kamuoyuna bildirildi.    

Kararlara göre öncelikle Çongar başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde iskan edilen Kırım Tatarlarının eğitim sorunlarının çözülmesi ve gençlere yeni eğitim imkanlarının sağlanması gerektiği kaydedildi. Yine iskan meseleleriyle alakalı olarak cami ve medrese gibi dini ihtiyaçların belirlenmesi, başka yerlerlerden gelip Herson bölgesine yerleşecek Kırım Tatarları için ev inşası gibi hususlarla alakalı planların yapılması ve hazırlık çalışmalarına başlanılacağı da belirtildi. 

Ukrayna anakarasında Müftülük kurumunun en kısa zamanda kurularak, Doğu Avrupa ve diğer ülkelerdeki Kırım Tatarlarına hizmet verecek şekilde teşkilatlanması için  Kırım Tatar Milli Meclisi'ne müracaat edilmesi de kongrenin kararları arasında yer aldı. Ayrıca kongre temsilciliklerinin açılarak bunların görev ve yetkilerinin düzenlenmesi ile ilgili mesele hakkında ise bir sonraki toplantıda karar verileceği ifade edildi.

Kongre kararlarındaki bir diğer önemli husus ise 18 Mayıs 1944'teki Kırım Tatar sürgününün soykırım olarak kabul edilmesi hakkında dünya parlamentolarına müracaatta bulunulmasının yanı sıra, Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti hakkında da Ukrayna makamlarına müracaat edilerek bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması oldu.

Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin bir sonraki toplantısının yeri ve tarihi de kararlaştırıldı. Buna göre yeni toplantının 15-17 Nisan tarihleri arasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenleneceği bildirildi.

Toplantı kararının tam metni aşağıdaki gibidir:

DÜNYA QIRIM TATAR KONGRESİ

İDARE ŞURASI QARARLARI

16 OCAQ 2016-GENİÇESK/UKRAYNA

Dünya Qırım Tatar Kongresi İdare Şurası 16 Ocaq 2016 tarihinde Ukrayna’nın Geniçesk şeerinde toplanaraq aşağıdaki qararlarnı aldı:

    1-Milliy maarif, vetanğa qaytuv, Çongar bolgesine iskan, Çongar ve Ukrainanın sair bolgelerine yerleşken Qırım Tatarlarının inkişafı mevzularınen alaqalı olarak;

    -Bu meselelernen alaqalı ihtiyaçlarnın belgilenmesi, milliy mektep, bala bahçası kurulması, Qırım Tatar yaşlarının Ukrayna, Türkiye, Avropa ve Amerika gibi ülkelerde yüksek tahsil, dil tahsili almaları içün burslar berilmesi, bu ususlardaki problemaların belirlenmesi ve çözülüvü aqqında leyhalar azırlanması,
    
-Cami, medrese kibi dini ihtiyaçlarnın belirlenmesi,
    
-Sürgünlük yerlerinden ya da başqa yerlerden Herson bolgesine yerleşmeğe kelecekler içün ev kurulması,
    
Ve sair ususlarda konseptler, master planlar azırlanmasına, bu ususlarda azırlıq çalışması yapmaq içün Reis vekili Mükremin Şahin, Abmecit Süleymanov, Gülnara Bekirova, Lenr Lümanov ve Hüseyin Toqlu’dan müteşekkil iş gruppasına vazife berilmesine;

    2-Ukrayna’da qurulacaq Müftülük qurumunın tez vaqitte qurulması ususunda Qırım Tatar Milliy Meclisine müracaat etilmesine, bu Müftülüknin şarkiy Avropada ve diger memleketlerde yaşağan butün halqımızğa hizmet berecek bir şekilde teşkilatlanmasının Meclisimizğe tavsiye etilmesine,

  3-Faaliyet planı boyunca faaliyetlernin yürsetilmesine, İdare Şurası azalarının faaliyet planı ve azırlanğan takvim aqqında yanı tekliflerini Başkatiplikke yollamasına,

    4-Kongres temsilcilikleri açılması, temsilcilerinin vazife ve selahiyetleri aqqında nizam azırlanmasına, temsilcilikler aqqında bir sonraki toplaşuvda qarar berilmesine,

   5-Buyük Sürgünün soykırım olarak kabul edilmesi aqqında butün Dünya parlamentlerine müracaatta bulunulmasına, Qırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti aqqında Ukrayna maqamlarına müracaat yazılmasına, müracaatlarnın bir afta içinde azırlanaraq İdare Şurası azalarının teklif ve reylerine sunulması aqqında Reis Refat Çubarov, Başkatip Namıq Kemal Bayar ve aza Abmecit Süleymanovnun vazifelenmesine,

6-Bir sonraki toplaşuvnın 15-17 Nisan 2016 tarihlerinde Litvanyanın paytahtı Vilniusta keçirilmesine,
    
Qarar berildi.

QHA