Sumı şehri Zareçenskiy bölge mahkemesi, Sumı eski valisi Vladimir Şçerban’in davasına olumlu yanıt verdi.
Şçerban’in avukatının verdiği bilgiye göre, iddia edilen eski Sumı valisinin yaptığı 700 binlik vergi kaçakçılığı mahkemece doğrulanmadı.
Geçen yılında, Sumı şehri Vergi İdaresi müfettişleri, Şçerban’e karşı, vergi kaçakçılığı nedeniyle ceza davasını açtılar.
Ukrayna Başsavcılığı basın servisinin verdiği bilgiye göre, Şçerban’e karşı yürütülen davalar durdurulmuş değil, bu davalarla ilgili araştırmalar sürmektedir, Zareçensiy bölge mahkemesinin kararı da temyize götürülecektir.
Şu anda Şçerban ABD’de bulunmaktadır, ve ona siyasi mülteci statüsünün verilmesi için başvurmuştur.
Şçerban 12 Ekim 2005’te, ABD polisi tarafından vize rejimi ihlal ettiğinden dolayı tutuklandı.
Ukrayna’da Şçerban, birkaç tane ceza davasında davalıdır, işbu davalar arasında yetki suiistimali, hortumculuk, kaçakçılık ve diğerleri var.