ANKARA (QHA) 3 ARALIK 2018 -

Arjantin'de 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesi, ABD'nin çekince ve itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanması ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesi kararları öne çıktı.

Ayrıca sonuç bildirgesinde; geleceğe yönelik iş birliği, kalkınma için altyapı, sürdürülebilir gıda stratejisi ve cinsiyet eşitliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.

DÜNYA TİCARET MERKEZİ’NİN (WTO) YENİDEN DÜZENLENMESİ

31 maddeden oluşan metinde, ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapıldı. Öncelikle kurallara bağlı bir uluslararası düzenin işlediğinden emin olmanın önemine işaret edildi. Uluslararası ticaret kurallarının ülkeleri dezavantajlı duruma sokmaması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, Dünya Ticaret Merkezi'nin (WTO) bazı fonksiyonlarının yetersiz kaldığına ve bunların reforme edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA MADDESİNE SADECE ABD KATILMADI

Bildirgede, Paris İklim Anlaşması'nın "geri döndürülemez" olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye işaret edildi.

Bildirgenin bir sonraki maddesinde ise ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilme kararının arkasında durduğu ve "çevreyi koruyarak" tüm enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanacağını ifade ettiği belirtildi. Böylece Sonuç Bildirgesinin iklim değişikliği ile ilgili bölümüne sadece ABD katılmadığını beyan etmiş oldu.

TERÖRLE KÜRESEL MÜCADELE VURGUSU

Bildirgede ayrıca terörün her türlüsünün güçlü şekilde kınandığına vurgu yapılarak, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen terörle mücadele açıklamasının arkasında durulduğuna dikkat çekildi.

Bildirgenin son maddesinde ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

 

QHA