KİEV (QHA) -

Kiev'de faaliyet gösteren Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, Rus işgali altındaki Kırım'da işgalcilerin  Kırım Tatar tarihinin ve kültürünün mirası olan Hansaray'ı “devlet mülkiyetine” devrederek gasp etme olayını işgal altındaki yarımadada Ukrayna mülkiyetinin yasa dışı şekilde "millileştirilmesi" ile ilgili davaya dahil etti.

Savcılığın Basın Sözcüsü Tatyana Tihonçik, "Bu olaya ilişkin bilgiler, işgal edilen Kırım yönetimi tarafından "millileştirilen" mülkiyete ilişkin Ukrayna Ceza Kanununun 438. maddesi uyarınca Ocak 2017'de açılan dava dosyasına 4 Ekim 2017 tarihinde dahil edildi" diye bildirdi.

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki sözde devlet kaydı ve kadastro komitesi, Bahçesaray şehrinde Hansarayı’na bağlı 32 tesisin mülkiyet hakkını kayda geçirdi.
 
Sözde Kırım Devlet Kaydı Ve Kadastro Komitesi’nin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Hansaray müze-milli parkı, tamamen Kırım’ın mülkiyetine geçti” denildi.


 
“Devlet mülkiyetine” devredilerek gasp edilen tesisler arasında, Hansaray’ın ana kısmı, harem, ahır, mutfak ve maiyet binaları, Toğan Kulesi (Sokolinaya Başnya) ve Küçük Han Camii yer aldı. Bunun dışında işgalcilerin el koyduğu mülkiyet arasında Hansaray’ın 11 konut olmayan binası ve 3 depo binası da yer alıyor. 
 
Bilindiği gibi Ukrayna'ya ait yarımadanın Rusya tarafından yasa dışı işgali yüzünden Hansaray, UNESCO listesine dahil edilemedi. Kırım’ın işgal edilmesinden sonra sözde yönetim, kamuoyunun fikrini dikkate almadan UNESCO’nun dikkate aldığı Hansaray’nın tampon bölgesini yok etmeye girişti. Kültürel mirasın bu şekilde yok edilmesinin Kırım Tatar tarihinin yok edilmesine de neden olduğu açıkça görülüyor. İşgalciler kasten bu yönde politika izliyor.

QHA