AKMESCİT / SİMFEROPOL (QHA) -

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar Komitesi temsilcisi, Akmescit’te Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yasaklanması ile ilgili davanın incelendiği duruşmada, bilgilerini elverişsiz şekilde kullandı.
 
İşgal edilen Kırım’ın Rus yönetiminin sözde Kırım Yüksek Mahkemesi'nde 7 Nisan tarihinde sözde Kırım Savcısı Natalya Poklonskaya’nın Kırım Tatar Milli Meclisi’nin aşırıcı (radikal) örgüt kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanması dilekçesi üzerine başlatılan sözde davanın duruşması yapıldı. Duruşma sırasında, davacı tarafında konuşma yapan sözde Kırım Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar Komitesi’nin avukatı, Kırım Tatar Milli Meclisi 1. Başkan Yardımcısı Nariman Celâl’a “Neden Kırım Tatarlarını köklü halk olarak görüyorsunuz?” şeklinde soru sordu.
 
Bunun, halkın kendi kaderini kendisinin tayın etmesinin yeterli olduğunu belirten Nariman Celâl, Kırım Tatarlarının, kendisini çoktan Kırım’ın köklü halkı olarak belirlediğini kaydetti. Ayrıca Nariman Celâl, “köklü halk” ne olduğuna ilişkin net bir tanımın olmadığını ekledi.
 
Bunun karşılığında sözde Kırım Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar Komitesi avukatı, Birleşmiş Milletler’in belgelerinde bahsi geçen tanımın bulduğunu ileri sürerek şunu okudu: “Köklü nüfus, işgal, istila ve sömürge sisteminin kullanılmasından önce bölgede bulanan toplumun haklarının tarihi mirasçısı olan halklar.”

Avukat, “Eğer onları köklü nüfus olarak kabul ediyorsak, belirli bir istila, bölgenin işgali söz konusu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun olmadığını anlıyoruz” diyerek devam etti.
 
Duruşma salonunda bulunan dinleyiciler, avukatın bu sözlerine güldü. Hakim, güldükleri için insanların duruşma salonundan çıkartılacağı uyarısında bulundu.
 
Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’nde yerli halklar ve bireylerin, yerli bir topluluğa veya millete, ilgili topluluk veya milletin gelenek ve göreneklerine uygun olmak koşuluyla, ait olma hakkına sahip olduğu belirtilmişti.
 
Bununla birlikte “köklü halklar” kavramının, “başka yerlerden göçmenlerin gelmesinden önce kendi topraklarında ikamet eden haklar” şeklinde yorumlandığı da belirtilmeli. Köklü halka ait olmak için, nüfusun kendisini köklü halk olarak görmesi ve sosyal, ekonomik, kültürel ve bu nüfusu, aynı veya komşu bölgelerde yaşayan başka nüfuslardan farklı kılan diğer belirtilerin olması yeterli.
 
Daha önce Kırım Rus yönetiminin sözde Savcısı Natalya Poklonskaya’nın, Kırım Tatar Milli Meclisi’ni kapatmak için mahkemeye başvurduğu açıklanmıştı. Poklonskaya, KTMM’yi kapatmak için imzalayıp Kırım’ın Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinin bir kopyasını Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal’e de gönderdi. Kırım Tatar halkı adına konuşmaya çalışan sözde Kırım Tatar kuruluşlarının yöneticilerinden, Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerini yasadışı ve provokatif olarak kabul etme başvuruları geldiğini ileri süren Poklonskaya, bahsi geçen davayı, Rusya’nın ‘Aşırıcılık faaliyetleri ile mücadele’ kanununa dayanarak açmak istediğini belirtmişti.
 
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celâl de kendisine gönderilen dava dilekçesinin hata dolu olduğu ve gerçeği yansıtmadığını kaydetmişti.
 
Sözde Savcı Natalya Poklonskaya’nın dilekçesi ile ilgili mahkeme duruşması, 3 Mart tarihinde yapılması gerekiyordu. Sözde savcılığın suçlama dilekçesinin kanıtları olarak sunduğu belgelerin okunma süreleri neden gösterilerek mahkeme duruşması 10 Mart’a ertelendi. 10 Mart’ta yapılan duruşmada, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin avukatı, dava belgelerini incelemek için süre gerektiğini söyleyerek duruşmayı erteleme talebinde bulundu. Mahkemenin talebini uygun bulup duruşmayı 17 Mart tarihine ertelediği belirtildi. 17 Mart’ta yapılan duruşmada, mahkeme, davaya Kırım Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar Komitesi’nin katılımını sağlamak gerektiğine dair karar alarak davanın incelenmesini 7 Nisan’a erteledi.
 
7 Nisan tarihinde yapılan duruşmada, mahkeme, duruşmayı 8 Nisan’da devam etme kararını kabul etti.

 

QHA