KİEV (QHA) -

Kırım Başkan Vekili, Başbakan Sergey Aksyonov tarafından Kırım'da etnik çatışma körüklemekle suçlanan ve Kırım'a 5 yıl süreyle girişinin yasaklanmasının sebebinin de bu olduğu iddi edilen QHA Genel Koordinatörü, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Danışman İsmet Yüksel, Aksyonov’un sözlerini "iftira" olarak nitelendirdi.

İsmet Yüksel, QHA’ya yaptığı açıklamada, “Sergey Aksyonov, benzer açıklamalarda, nedensiz suçlamalarda bulunmadan önce elini kalbine koysun ve vicdanının sesini dinlesin. Ukrayna’da yaşadığım 20 yıl içerisinde, meslektaşlarımla birlikte  toplum için önemli yüzlerce proje gerçekleştirdik. Projeler çerçevesinde, okul, lise öğrencilerine, hasta çocuklara ve yetişkinlere, oyunculara, tiyatro çalışanlarına, bilim adamlarına yardım sağlandı. 2002 yılında, farklı milliyetler ve dinler temsilcileri arasında etnik ve dinler arası diyalogun kurulmasına sağladığım katkılardan dolayı Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Kırım Başpiskoposu Kliment tarafından ödüllendirildim, bu da  faaliyetlerimin olumlu karşılanmasının bir göstergesidir. Ayrıca, Kırım Tatar diasporası temsilcileri ve tarihi vatanları Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları arasında diyalogun kurulması için yardımcı oldum. Hayata geçirilen projelerin sayısını ve adlarını hatırlamak mümkün değil. Her bir proje, bir kader, belirli bir insana yardım ve sağlanan yardım genelde olumlu ve önemli sonuçlara getiriyordu. Şimdi ise etnik çatışma çağrılarında bulunmakla suçlanmam çok garip” diye kaydetti.

“Etnik çatışmayı körüklediğine” ilişkin somut delillerin getirilmesini talep eden İsmet Yüksel, “Bu konuda yaptığım açıklamaları örnek getirsinler, açıklamaları nerede yaptığımı söylesinler. Etnik çatışmayı körüklediğime ilişkin somut deliller getirsinler ve söz konusu girişimlerde nerede bulunduğumu açıklasın, bunu kanıtlasınlar. Mevcut durumda ise, benzer açıklamalar sadece bir iftira çünkü hayat felsefem, hümanizm ve insanlara yardım ilkelerine dayanıyor” dedi.

Kırım Tatar Milli Kurultayı Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zair Smedlâyev, QHA Genel Koordinatörü İsmet Yüksel’in hiçbir yerde ve hiçbir zaman Rusları veya diğer milliyet temsilcilerini öldürmeye çağırmadığını, bundan dolayı Kırım Başkan Vekili, Başbakan Sergey Aksyonov’un Kırım’da etnik çatışmayı körüklemeye çalışan vatandaşlara ilişkin açıklamasını "iftira" olarak nitelendirdi.

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Parlamentosu milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Başkan Vekili, Başbakan Sergey Aksyonov’un, QHA Genel Koordinatörü İsmet Yüksel’in etnik çatışmayı körüklediğine dair suçlamalarını "aptallık" olarak nitelendirdi.

QHA Genel Koordinatörü, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Danışman İsmet Yüksel’in 5 yıl süreyle Kırım’a girişinin yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan Sergey Aksyonov, “Kırım Cumhuriyeti’nde etnik çatışmayı körüklemeye yönelik girişimlerde bulunan ve söz konusu durumda, böyle girişimde bulunması konusunda haklı olarak şüphe duyulan insanlara karşı Rusya Federasyonu yasalarının öngördüğü idari önlemler alınacak” dedi.

Aksyonov, “Ruslarla savaşma, insan kayıplarına neden olabilecek belirli eylemlerde iştirak etme çağrılarında bulunuyorlar. Yarımadada barış ve huzurun korunması için böyle insanlara karşı en sert tedbirler alınacak” diye ekledi.

9 Ağustos 2014 tarihinde QHA Genel Koordinatörü İsmet Yüksel’e 5 yıl süre ile Kırım’a giriş yasaklanmıştı.

İsmet Yüksel, haklarını korumak için hukuksal olarak yapılacak ne varsa yapacağını, nerede olursa olsun Kırım Tatar Milli Hareketi'ne devam edeceğini belirtti.

QHA