KİEV (QHA) 15 ARALIK 2018 -

Kanada Meclisi bünyesindeki Ulusal Savunma Daimi Komitesi  tarafından hazırlanan "Karadeniz Bölgesinde Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a Yönelik Rus Saldırganlığına Verilecek Karşılık" başlıklı raporda, ülkenin Rus hibrit saldırılarına karşı direnen Ukrayna'yı, Moldova'yı ve Gürcistan'ı desteklemesi gerektiği ifade edildi.

Rapor, Kanada Hükûmetinin Rusların Karadeniz bölgesinde yürüttüğü hibrit saldırılara, özellikle hükümet sistemlerine ve kritik altyapıya yönelik siber saldırılara, yabancı propagandanın yayılmasına ve medya aracılığıyla kasıtılı yalan haber verilmesine karşı direnişlerinde Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ı desteklemeyi taahhüt etmesini önerdi.

Yayımlanan raporda Kanada Meclisinin üyeleri ayrıca bahsi geçen ülkelere yolsuzluğu azaltma ve devlet denetimini iyileştirme konusunda yardım etmek için çağrıda da bulunuldu.

QHA