BERLİN (QHA) 11 TEMMUZ 2018 -

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA), Rusya Federasyonu'na Kırım'ın ilhakına son verme çağrısında bulundu.

AGİT Parlamenter Asamblesi, bir kısmı Ukrayna tarafından sunulan Kırım'daki insan haklarının ihlaline ilişkin Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) Şehrinde (Ukrayna) Devam Eden İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin İhlali” isimli kararı olan Berlin Bildirisini kabul etti.

RUSYA'YA KINAMA VE İŞGALDEN VAZGEÇME ÇAĞRISI

Ukrayna heyeti üyeleri tarafından sunulan ve ayrıca Gürcistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Kanada, ABD, İsveç, İspanya, Portekiz ve diğer ülkelerin parlamento temsilcileri tarafından imzalanan karar tasarısında, “AGİT Parlamenter Asamblesi, Rusya Federasyonu’nun Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol (Ukrayna) şehrini yasa dışı işgalini şiddetle kınıyor ve Rusya Federasyonu'nu ilhak teşebbüsünü iptal etmeye çağırıyor.” denildi.

Bunun yanı sıra milletvekilleri, "Rus işgal makamları tarafından Kırım Tatarları, Ukrainler ve diğer etnik ve dini gruplara mensup insanlar dahil olmak üzere geçici işgal altındaki Kırım sakinlerine yönelik ihlalleri, suistimalleri, tedbirleri ve ayrımcılık uygulamalarını" kınadı.

"RUSYA HAKLARI YENİDEN TESİS ETMELİ"

Ayrıca AGİT PA, Rusya Federasyonu'nu, "yürürlükteki uluslararası hukuk kuralları uyarınca, Kırım üzerindeki fiili kontrolü uygulayan bir işgal gücü olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye”, "etnik köken, din veya inanca dayalı ayrımcılık yapılmaksızın tüm kişilerin haklarının kullanılmasını sağlamaya, kültürel ve dini kurumları, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, medya kuruluşlarını yasaklama kararlarını iptal etmeye, kültürel toplantılara katılım da dahil olmak üzere Ukrainler ve Kırım Tatarları da dahil  Kırım'daki etnik topluluklara mensup kişilerin haklarının kullanımını yeniden tesis etmeye” çağırdı.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nde (AGİT PA) yaptığı konuşma sırasında Rusya’nın AGİT’in temel değerlerini yok ettiğini vurgulamıştı.

QHA