MOSKOVA (QHA) -

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol’de Rusya Ceza Kanunun yürürlüğe girmesine dair federal yasayı imzaladı.

İlgili yasa, Kırım ve Sivastopol’ün Rusya hukuki sitemine entegrasyon hususlarına yöneliktir.

Söz konusu yasaya göre, 18 Mart 2014 tarihinden önce işlenen suçlar Rusya Federasyonu Ceza Kanunu normlarına göre değerlendirilip cezalandırılacak. Ama yeni bir düzenlemeyle, işlenen suç daha çok cezayı gerektiren bir hale gelmişse, yasanın yürürlüğünden önce bu suçla yargılanan veya hüküm giyen kişinin cezası yeni duruma uygun hale getirilmez.

18 Mart’tan önce Ukrayna kanunlarına göre Kırım ve Sivastopol’de elde edilmiş deliller Rusya ceza mahkemesinin araştırma sürecinde kullanılabiliyor. İşbu yasaya göre, 18 Mart’tan önce Kırım ve Sivastopol mahkemelerinin verdiği kararlar geçerli kalıp tüm ceza süreç ve işlemleri Rusya Ceza Kanununa uygun hale getirilecektir.

QHA